Nyhed er fra 09-01-2017

Aabenraa Kommune ansætter borgervejleder

Aabenraa Kommune har ansat en borgervejleder, som skal hjælpe borgerne til ikke at fare vild i systemet.

09
012017

Borgervejlederen skal blandt andet samarbejde med borgere, der har svært ved at forstå informationer fra kommunen eller finde vej til rette afdeling eller kontor.

Den nye borgervejleder er Malene Ravn Neumann. Hun har stor erfaring med borgerkontakt, vejledning og med projektkoordinering i forskellige sammenhænge. Malene Ravn Neumann har endvidere bredt kendskab til de lovgivningsmæssige rammer. Hun er uddannet som socialrådgiver og advokatsekretær.

Det bliver borgervejlederens fornemste opgave at være en god og tryg samarbejdspartner for borgerne og medvirke til at danne bindeled til kommunen, når der eksempelvis er behov for hjælp til at forstå breve, klagevejledninger eller andre informationer fra kommunen.

- Malene er den helt rigtige person til opgaven og besidder de rette egenskaber til at møde borgerne på en venlig, tilgængelig og imødekommende måde. Hun er bl.a. optaget af at oversætte lovstof til forståeligt sprog og af at møde mennesker med en oprigtig respekt, siger borgerservicechef Esben Krabbe Christiansen.

Borgervejlederen kan også guide borgeren på vej til rette afdeling eller kontor i kommunen. Opgaven bliver således ikke at foretage sagsbehandling eller lave myndighedsafgørelser, men alene at agere som samarbejdspartner ved at vejlede og guide.

Den viden, som borgervejlederen indsamler gennem dialogen med borgerne, skal være med til at højne og fastholde kvaliteten i det samarbejde som borgerne har med kommunen.

Stillingen som borgervejleder er oprettet som led i budgetforliget for 2017.

Borgervejlederen starter i jobbet 9. januar, og fra 23. januar er funktionen i drift, og Malene Ravn Neumann er klar til at tage imod henvendelser fra borgerne.