Nyhed er fra 28-11-2019

Aabenraa Kommune bygger bro med Beskæftigelsesplan 2020

Den nye beskæftigelsesplan i Aabenraa Kommune giver et samlet overblik over, hvad der kommer til at tegne beskæftigelsesindsatsen i kommunen i 2020, hvor der fortsat vil blive investeret i at hjælpe borgere i arbejde.

28
112019

- Vi vil med Beskæftigelsesplan 2020 tage ansvar sammen med borgere og virksomheder for at udvikle et bæredygtigt arbejdsmarked i balance. På den måde skaber vi løsninger ud fra et fælles ejerskab og ansvar, og det fører efter vores mening til de bedste og mest brugbare indsatser.

Sådan lyder det fra Ejler Schütt, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, efter at Beskæftigelsesplan 2020 onsdag aften 27. november blev vedtaget af Aabenraa Byråd.

Beskæftigelsesplanen for det kommende år sætter yderligere skub i retningen for Arbejdsmarkedsudvalgets ambition om at være brobygger i fællesskab med borgere og virksomhedere.

- Det fælles mål er et arbejdsmarked i balance, hvilket kræver, at alle parter har viljen til at flytte sig i retning af hinanden. Det har vi i Aabenraa Kommune gennem de seneste vist gennem vores investeringsstrategier KIK og KIJOS, der skal hjælpe henholdsvis kontanthjælpsmodtagere samt borgere på sygedagpenge eller i jobafklaringsforløb i enten uddannelse eller job, siger Ejler Schütt.

Næstformanden for Arbejdsmarkedsudvalget, Kim Brandt, supplerer:

- Jeg er stolt over, at Aabenraa Kommune igen tør at vise vejen for, hvordan vi investerer i mennesker og hjælper dem til at have det gode liv. For alle – også kontanthjælpsmodtagere, flygtninge, handicappede og andre på kanten af arbejdsmarkedet – skal i langt højere grad integreres på arbejdsmarkedet til gavn for dem selv og virksomhederne, siger Kim Brandt og opfordrer til, at borgerne bør læse beskæftigelsesplanen for at forstå Arbejdsmarkedsudvalgets intentioner med den.

Fakta
Beskæftigelsesplanen indeholder forslag til otte lokale målsætninger, der er fordelt på planens syv kapitler:

  1. Flere skal med. Aabenraa har en større andel af befolkningen på offentlig forsørgelse end hele landet. Denne forskel skal reduceres.
  2. Samarbejdet med virksomhederne. Der fremlægges årligt en opfølgningsrapport om rekrutteringsindsatsen.
  3. Ledige borgere klar til job. Andelen af langtidsledige på a-dagpenge må ikke overstige 20 procent.
  4. Integration og flygtninge. Mindst 70 procent af borgerne omfattet af integrationsindsatsen skal være selvforsørgende.
  5. På kanten af arbejdsmarkedet. Antallet på kontant- og uddannelseshjælp reduceres til under 800 inden maj 2022. Ledigheden blandt fleksjobvisiterede må ikke overstige 10 procent.
  6. Den udvidede ungeindsats. Andelen af unge under 30 år på offentlig forsørgelse må ikke stige.
  7. Når sygdom rammer. Antal økonomiske fuldtidspersoner i jobafklaring og på sygedagpenge må ikke overstige henholdsvis 275 og 443 i 2020.

Derudover indeholder beskæftigelsesplanen ministerens tre udmeldte mål for 2020, der videreføres fra 2019:

  1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
  2. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
  3. Flere personer med handicap skal i beskæftigelse.

Kontaktperson

Formand Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

Næstformand Arbejdsmarkedsudvalget, Kim Brandt, tlf.: 20 14 15 59; e-mail: kbr@aabenraa.dk

Stabs- og arbejdsmarkedsdirektør, Søren Lorenzen, tlf.: 23 72 03 11; slor@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk