Nyhed er fra 01-02-2017

Aabenraa Kommune effektiviserer affaldsområdet

I disse uger fjerner Aabenraa Kommune ca. 30% af de kommunale affaldsstativer over hele kommunen. Det er fortrinsvis de skraldespande, der benyttes mindst, som bliver taget væk. De spande, der står i centrum af de største byer i kommunen, fjernes ikke

01
022017

I budgettet for 2017, som er vedtaget i byrådet, indgår en besparelse på 278.000 kroner om året på affaldsområdet, som hører under Teknik- og Miljøudvalget.

På teknik- og miljøudvalgsmødet 1. februar blev udvalget orienteret om, hvordan denne besparelse rulles ud. Der fjernes eller flyttes op mod 200 affaldsstativer i hele kommunen.

Aabenraa Kommunes afdeling Drift & Anlæg er allerede gået i gang med opgaven.

Principperne er, at Drift & Anlæg fjerner de stativer, der erfaringsmæssigt er benyttet mindst. Det vil f.eks. sige på nogle rastepladser, i grønne områder og på grundejerforeningers arealer. Nogle steder bliver flere små skraldespande i et lokalområde erstattet af én større, mere centralt placeret.

- Vi skal spare på udgifterne, der bliver færre skraldespande. Men vi tror også, at vi kan effektivisere hele området med en blanding af bedre placeringer, opfølgning og initiativer til at holde rent. Skraldespande skal stå der, hvor der genereres meget affald f.eks. i bymidterne, ved strande og events, hvor der er mange mennesker samlet. Hvis man spiser sin madpakke i naturen eller på en rasteplads, kan man lige så godt tage madpapiret med sig hjem. Det vil jeg opfordre folk til, for vi har alle sammen gavn af at være med til at holde kommunen ren og fin, påpeger formand for Teknik- og Miljøudvalget Bent Sørensen og fortsætter:

- Jeg vil gerne i dialog med borgere eller foreninger med ideer eller lyst til at iværksætte initiativer. Det gælder både praktiske forslag og vejen til bedre adfærd. Det sætter vi penge af til.

I Drift & Anlæg forventer man mindre affald efter serviceændringen:

- Vi ved, det kan lade sig gøre at ændre adfærd. Erfaringer fra andre kommuner viser nemlig, at når der står en skraldespand, har folk tendens til at blive ved med at fylde skrald i, selv om den er fuld. Eller også stiller man ting ved siden af. En skraldespand genererer altså også affald. Men når der ikke er en skraldespand f.eks. på en rasteplads, smider man ikke bare sit affald på jorden, men tager det med sig hjem, forklarer afdelingschef Jesper J. Kristensen.