Nyhed er fra 30-11-2020

Aabenraa Kommune er blandt højdespringerne i erhvervsklimaundersøgelse

I Dansk Industris lokale erhvervsklimaundersøgelse er Aabenraa Kommune i den øverste fjerdedel med en 22. plads og indtager igen førertrøjen i Sønderjylland.

30
112020

- At Aabenraa Kommune i otte ud af ni kategorier rykker frem i erhvervsklimaundersøgelsen, det er jeg meget glad for. For de målrettede indsatser for at servicere virksomhederne er noget, som vi har fokus på, men altså også noget virksomhederne har bidt mærke i og belønner os for.

Sådan lyder det fra Aabenraa Kommunes borgmester, Thomas Andresen, efter at Dansk Industri netop har offentliggjort deres seneste lokale erhvervsklimaundersøgelse, hvor Aabenraa Kommune er i front blandt de sønderjyske kommuner.

Kommunen er også af en højdespringerne blandt alle landets kommuner ved at rykke fra en 48. plads sidste år til at indtage en 22. plads i dette års undersøgelse.

- Selvom vi glæder os over at være hoppet mere end 25 pladser frem i undersøgelsen, så er det vigtigt for mig at slå fast, at man skal passe på med at bruge den som et entydigt resultat af kommunens erhvervsklima. Metoden er diskutabel – både de år med gode rangeringer, og de år med dårlige rangeringer, siger borgmester Thomas Andresen.

Et par af de områder, hvor Aabenraa Kommune er rykket markant frem i undersøgelsen, er på information og dialog med kommunen samt på kommunens evne til at tiltrække nye borgere og nye virksomheder i kategorien ”Kommunens image”.

- Det er dejligt at se, at virksomhederne mener, de i højere grad føler, at der er et bedre informationsniveau samt en bedre dialog. Den samlede kommunikation mellem kommunen og virksomhederne er med til at skabe en forståelse for hinandens udfordringer og synspunkter og kan bidrage til at finde løsninger. Og jeg glæder mig til at involvere virksomhederne i vores kommende klimaarbejde gennem DK2020, siger borgmester Thomas Andresen og fortsætter:

- Det er vigtigt for os, at fremtidens planer udvikles i tæt samarbejde med borgere, erhvervslivet og øvrige aktører, så vi sikrer medejerskab, der skaber reel forandring. Så jeg er derfor også glad for, at Aabenraa Kommune scorer højt på sit image og evne til at fastholde og tiltrække succesfulde virksomheder og kvalificerede medarbejdere. Det skaber god grobund for det videre arbejde med kommunens bosætningsstrategi om at tiltrække flere borgere.

Kontaktperson

Borgmester Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk