Nyhed er fra 18-02-2019

Aabenraa Kommune er klar til 5G

Regeringens handleplan for 5G er netop blevet offentliggjort, og det glæder borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, at der i fremtiden kommer stort fokus på fremtidens mobile netforbindelse, 5G. Et fokus, der allerede er godt i gang i Aabenraa Kommune.

18
022019

I efteråret 2018 vedtog byrådet i Aabenraa Kommune en datacenterstrategi. I den er der blandt andet fokus på 5G i kommunen, hvor Padborg Transportcenter skal gøres til et anerkendt sted at teste nye teknologier og systemer. Det bliver også bemærket i den handleplan, som regeringen netop har offentliggjort.

- Jeg er glad for, at der kommer fokus på fremtidens netværk i Danmark. I Aabenraa Kommune er vi godt i gang med at tænke på fremtiden, og Padborg Transportcenter og GateDenmark bliver set som den optimale løsning, når det kommer til et sted, hvor der kan testes og afprøves nye systemer til gavn for både borgere og virksomheder, siger borgmester Thomas Andresen og fortsætter:

- Vi er allerede godt i gang, og efter planen skal der i 2019 køres et testforløb, inden der i 2020 og 2021 skal anlægges en 5G-infrastruktur, hvor 5G-baserede teknologier skal implementeres i virksomheder og på Padborg Transportcenter. Jeg er stolt over, at Aabenraa Kommune anses som en kommune, hvor der er mulighed for at teste de løsninger, som forhåbentlig kommer os alle til gavn i fremtiden. 5G-netværket kommer til at udgøre rygraden i fremtidens transportmateriel, lagerhuse og logistiksystemer. Det bliver lige så vitalt for transport- og logistikerhvervet, som motorveje og banestrækninger er det i dag.

Effektiv sagsbehandling
I Aabenraa Kommune er 5G-netværket noget, der allerede fylder en del. Det ses både i føromtalte datacenterstrategi, men også i den Vækststrategi, Sund Vækst 2018-2030, som byrådet vedtog i sommer. Borgmester Thomas Andresen vil 28. februar fortælle om Aabenraa Kommunes planer på 5G-området på Christiansborg.

- Vi har etableret en intern task force, som arbejder på at sikre en effektiv, ensartet, gennemskuelig og udviklingsorienteret sagsbehandling af ansøgninger om opstilling af master til 5G-netværk. Det gør vi for at sikre, at implementeringen af 5G-netværk kommer til at foregå så smidigt og effektivt som muligt, siger Thomas Andresen og tilføjer:

- Der ligger et stort arbejde i at skifte til 5G-netværk, og det forsøger vi at være så godt forberedt som muligt til. Derfor er det også noget, der allerede i 2018 fyldte i vores politiske arbejde i byrådet. Sammenholdt med Energistyrelsens kommende vejledning på området er jeg sikker på, at vores arbejde er med til at sikre en effektiv sagsbehandling. Det vil også sikre, at Danmark ikke kommer bagud i den hårde internationale konkurrence på området.

Kontaktperson

Borgmester Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Erhvervskonsulent Aabenraa Kommune, Poul Bruun, tlf.: 22 67 71 40; e-mail: pbru@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk