Nyhed er fra 04-05-2017

Aabenraa Kommune får ophævet lokalplan for jollehavnen pga. et administrativt fejlskøn

Planklagenævnet har truffet afgørelse i en sag, hvor der er klaget over Aabenraa Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for jollehavnen i Loddenhøj. Nævnet ophæver lokalplanen, fordi Aabenraa Kommune har begået det fejlskøn ikke at indkalde borgernes forslag inden udarbejdelse af kommuneplantillægget

04
052017

Planklagenævnet har i går besluttet at ophæve lokalplanen for Loddenhøj Jollehavn. Begrundelsen er, at kommunen burde have bedt borgerne om at indsende ideer og forslag inden udarbejdelsen af det kommuneplantillæg, som blev udarbejdet samtidig med lokalplanen. Et tillæg til kommuneplanen var nødvendigt for at kunne udarbejde lokalplanen.

På grund af dette administrative fejlskøn er både kommuneplantillægget og lokalplanen ugyldige og er derfor blevet ophævet af Planklagenævnet. På grund af denne procedurefejl er det derfor ikke muligt at etablere jollehavnen med de tilhørende landanlæg. Det er altså ikke selve planen, nævnet har taget stilling til. Det er proceduren.

- Det lyder måske mærkeligt, at sådan en fejl kan ske, men det er ikke i alle tilfælde, kommunen skal benytte reglen i planlovens § 23c om at indkalde ideer og forslag, inden vi begynder at udarbejde et kommuneplantillæg. Hvorvidt vi skal, beror på et skøn. Og vi anså offentligheden for inddraget, fordi jollehavnen var nævnt i det forslag til ny kommuneplan, som på det tidspunkt var ude i offentlig høring. Borgerne havde derfor mulighed for at komme med forslag, forklarer direktør for Kultur, Miljø & Erhverv Stig Isaksen.

Selv om det ikke i alle tilfælde er et lovkrav at indkalde interesserede borgere i en for-offentlighedsfase, er Aabenraa Kommune alligevel begyndt at bruge muligheden mere i de senere år.

- Erfaringen er, at vi modtager gode ideer, forslag og bemærkninger, som kan være nyttige for planlægningsarbejdet. Vi burde naturligvis også have indhentet ideer og forslag i denne sag. Vores vurdering af, at offentligheden allerede havde været inddraget, var ikke korrekt. Det vil vi tage til efterretning i vores fremtidige arbejde, når vi udarbejder lokalplaner, pointerer Stig Isaksen.

Der bliver sjældent klaget over Aabenraa Kommunes lokalplaner. Det er sket i otte tilfælde siden 2013. Dette er den første sag, hvor der gives medhold i klagen fra klagenævnet. Tre af sagerne er endnu ikke afgjort.

- Vi udarbejder hvert år mange gode lokalplaner i et godt samarbejde med kommunens borgere og virksomheder. Ind i mellem benytter nogle sig af muligheden for at klage, og det er helt naturligt, hvis en borger f.eks. vurderer, at planen ikke lever op til kravene. Det er en del af demokratiets spilleregler, slår Stig Isaksen fast.