Nyhed er fra 12-04-2018

Aabenraa Kommune får støtte af Realdania til tiltag i den nordlige del af bymidten

Aabenraa Kommune har modtaget 1,7 millioner kroner i støtte fra Realdania. Kommunens ansøgning er affødt af Områdefornyelse Nord, og midlerne skal bruges til at understøtte de tiltag og den udvikling, der er igangsat.

12
042018

Realdania har tildelt Aabenraa Kommune 1,7 millioner kroner i støtte fra deres pulje Hovedbyer på forkant. Midlerne er givet til at udvikle den nordlige del af bymidten i Aabenraa by, så der kan blive gennemført en helhedsorienteret indsats i området.

Dermed kan man være på forkant med den udvikling, der sker i forhold til blandt andet detailhandlen. Der skal derfor udarbejdes en strategisk helhedsplan, der skal være med til at sikre, at den nordlige del af byen i fremtiden er en aktiv og attraktiv del af bymidten.

- Det er dejligt, at der er andre end borgerne i Aabenraa Kommune, der tror på byens potentiale, og at vi kan få gang i den nordlige del af gågaden igen, siger Philip Tietje, formand for Vækstudvalget for Land og By.

Udover planlægningen for de fysiske tiltag skal der etableres et korps af bydelsambassadører, der skal være med til at forankre projektet, åbne døre og sikre ejerskab samt engagement og interesse.

Bydelsambassadørerne er frivillige lokale borger eller erhvervsdrivende med tilknytning til området, eksempelvis beboere i området, butiksindehavere, personale i butikkerne eller andre med stor berøringsflade i lokalmiljøet.

Fakta om Hovedbyer på forkant

En hovedby er i defineret som dén eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer, kan trække en udvikling i et større område. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne - og yderområderne som helhed - står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Realdanias indsats Hovedbyer på forkant lægger sig i forlængelse af kampagnen På Forkant, som var et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, KL og Realdania, og som hjalp 25 kommuner i yderområderne med at lave langsigtede strategiske udviklingsplaner. Flere af kommunerne i På Forkant arbejdede netop med at sætte fokus på en eller flere hovedbyer i kommunen.

Realdania har afsat 73 millioner kroner til puljen Hovedbyer på forkant. 31 kommuner tilkendegav i efteråret 2017 at de ønskede støtte og 11 kommuner får tildelt støtte. Støttebeløbenen varierer mellem 300.000 kr. og 8.000.000 kr. alt efter projektets størrelse. I efteråret 2018 er der igen mulighed for at søge puljen.