Nyhed er fra 07-10-2022

Aabenraa Kommune får tilsagn om 1,2 millioner kroner til demensvenlige tiltag

Aabenraa Kommune vil være en endnu mere demensvenlig kommune, hvor borgere med demenssygdomme og deres pårørende kan fortsætte et trygt, værdigt og aktivt liv.

07
102022

Socialstyrelsen har givet tilsagn til Aabenraa Kommune om 1,2 millioner kroner fra ansøgningspuljen til demensvenlige tiltag. Pengene skal anvendes til projektet ”Det gode liv med demens – Udvikling af lokalsamfund i Aabenraa Kommune”. Projektperioden løber til 31. december 2023.

Formålet med projektet er at udvikle et koncept til at gøre de små og store lokalsamfund mere demensvenlige. Herunder at øge kendskabet til og viden om demens samt øge demensvenlige tilbud i lokalsamfundene.

- Jeg er meget glad for, at vi har fået del af puljen til demensvenlige tiltag. Demens er en sygdom, som mange har inde på livet, og det er en sygdom, som rammer både personen med demens og de pårørende. En demensdiagnose skal ikke betyde, at livet går i stå. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer et fortsat værdigt, aktivt og trygt liv for både mennesker med demens og deres pårørende, og det kan pengene fra Socialstyrelsen være med til, siger formand for Social- og Seniorudvalget, Michael Christensen og fortsætter:

- Konkret skal pengene bruges til at udvikle et koncept for det demensvenlige samfund samt understøtte udbredelsen af kendskab til demens i vores mange lokalsamfund. Samtidig kigger vi på understøttende aktiviteter, som medvirker til, at mennesker med demens og deres pårørende kan deltage i samfundslivet.

Socialstyrelsen modtog 80 ansøgninger og gav 16 tilsagn om midler fra ansøgningspuljen. Der var i alt 15 millioner kroner til uddeling, hvoraf Aabenraa Kommune har fået tilsagn om 1,2 millioner kroner.

- Nu, hvor tilsagnet er givet, glæder vi os til at komme i gang med arbejdet. Med undervisning, temadage og arrangementer håber vi, at vi kan være med til at understøtte det gode liv for mennesker med demens og deres pårørende. Tilsagnet er også med til at sikre, at vi kan prioritere en projektleder, der kan være med til at koordinere og igangsætte tiltag i lokalsamfundene rundt om i Aabenraa Kommune, siger Karen Storgaard Larsen, der er direktør for Social- og Sundhedsforvaltningen i Aabenraa Kommune.

Aabenraa Kommune har i forvejen en demensstrategi, som du kan læse her: https://www.aabenraa.dk/borger/aeldre-og-handicappede/demens/strategi-og-projekter/demensstrategi-2018-2025/

Kontaktperson

Formand for Social- og Seniorudvalget, Michael Christensen, tlf.: 2330 3346; e-mail: mc@aabenraa.dk

Social- og Sundhedsdirektør, Karen Storgaard Larsen, tlf.: 73 76 71 36; e-mail: kslar@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk