Nyhed er fra 15-03-2019

Aabenraa Kommune får unge i uddannelse og beskæftigelse

En analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at Aabenraa Kommune er i top, når det kommer til at få unge i uddannelse eller beskæftigelse. Især fremhæves Aabenraa Kommune som værende bedre end forventet i forhold til de rammevilkår, der er for de enkelte kommuner.

15
032019

Økonomi- og Indenrigsministeriet har lavet en benchmarkanalyse af den såkaldte restgruppe, som er en gruppe bestående af unge mellem 15 og 24 år, der ikke har eller er i gang med en uddannelse, og som ikke er beskæftigede. Analysen sammenligner landets kommuner med hinanden.

Ministeriet har samtidig fastlagt nogle rammevilkår, som udgør en forventning om, hvordan de enkelte kommuner burde klare sig på området. Og her er Aabenraa Kommune den kommune, der i forhold til forventningerne klarer sig bedst.

- I Aabenraa Kommune har vi stor fokus på at få vores borgere i uddannelse og beskæftigelse. Med vores KIK-strategier har vi ad to omgange investeret i beskæftigelsesområdet, og jeg er meget glad for, at det giver resultater. En analyse som denne bekræfter os i, at vi har gang i de rigtige ting, og endnu vigtigere at det rykker noget ude blandt borgerne, siger formand for Aabenraa Kommunes arbejdsmarkedsvalg, Ejler Schütt.

Konkret indeholder KIK-strategien flere indsatser, der har til formål at få de unge i gang på uddannelses- og jobmarkedet. Her kan cykelprojektet Unge på Toppen blandt andet nævnes. Ud af i alt 39 deltagende kontanthjælpsmodtagere er 33 i dag selvforsørgende. Overordnet set lykkedes det Aabenraa Kommune at halvere antallet af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i kommunen i strategien KIK, der i 2018 blev erstattet af KIK II, der har målsætningen om at reducere antallet af kontanthjælpsmodtagere til under 800 borgere inden 2022.

Analysen fremhæver også Aabenraa Kommunes forskellige tiltag på både arbejdsmarked- og børne- og uddannelsesområdet. Herunder blandt andet uddelingen af CSR-mærke til virksomheder, der påtager sig et socialt ansvar.

I ministeriets vedhæftede inspirationskatalog er der blandt andet fokus på Aabenraa Kommunes konkrete tiltag på området - herunder den koordinerede ungeindsats på tværs af forvaltningerne i kommunen.

- Vi vil gerne støtte vores unge borgere bedst muligt. Med den mere håndholdte og nære kontakt mellem koordinator og borger synes vi, at vi gør netop det. I 2009 etablerede vi den samlede ungeindsats, som går på tværs af uddannelses, beskæftigelses og socialområdet. Det tværfaglige samarbejde har styrket vores indsats på området, og det er det generelle arbejde, vi nu høster frugterne af med de flotte resultater, siger Kirsten Nørgård Christensen, der er formand for Aabenraa Kommunes børne- og uddannelsesudvalg.

Mediet NB-Økonomi har sammenholdt resultaterne fra de sidste ti benchmarkanalyser fra Økonomi- og Indenrigsministeriet. Den seneste analyse af unge i uddannelse og beskæftigelse gør, at Aabenraa Kommune springer fra andenpladsen til førstepladsen blandt landets kommuner målt på den gennemsnitlige placering i de ti analyser.

- Resultaterne er for mig en indikation af, at vi med vores investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet samt vores øgede fokus på ungeområdet har haft succes. Vores langsigtede arbejde er begyndt at give resultater for vores borgere, og det er en god bekræftelse at få. Vores tværgående og koordinerede samarbejde forvaltninger og udvalg imellem har båret frugt, og det har gjort os til en veldreven kommune. Derfor er det også et arbejde, vi fortsat vil prioritere og have fokus på, siger borgmester i Aabenraa Kommune, Thomas Andresen.

Kontaktperson

Borgmester Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Kirsten Nørgård Christensen, tlf.: 51 31 44 75; e-mail: knc@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk