Nyhed er fra 22-05-2015

Aabenraa Kommune fejrer 10 Blå Flag

10 strande i kommunen er blevet tildelt Blå Flag. Det markerer Aabenraa Kommune fredag 5. juni med flaghejsning og forskellige arrangementer ved de ti Blå Flag-strande

22
052015

En repræsentant fra Friluftsrådet overrækker de ti flag til Tim Wulff, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og til Bent Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Det er Friluftsrådet, der kvalitetsstempler de strande, hvor der gøres en ekstra indsats for at beskytte miljøet og højne standarden. Det Blå Flag er badegæsternes garanti for, at vandkvaliteten er i orden, redningsudstyret er funktionsdygtigt, stranden ren og toiletforholdene ordentlige.


Flaghejsninger
Sønderhav kl. 9.30-10

Kollund Strand kl. 10.10-10.20

Varnæsvig Strand kl. 10.50-11.20

Uge Lystfiskeri og Camping kl. 11.50-12.20

Skarrev kl. 13.00-13.30

Loddenhøj kl. 13.45-14.15

Barsø Landing kl. 14.25-14.35

Løjt Feriecenter kl. 14.40-15.10

Sandskær Strand 15.15-15.25

Genner Strand 15.35-16.05

Ved Sønderhav, Varnæsvig, Uge, Skarrev, Loddenhøj, Løjt Feriecenter og Genner Strand arrangerer beboerforeninger, ejere og forpagtere en særlig festligholdelse med lidt godt til ganen, når det blå flag hejses.

Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.


Flere sommeraktiviteter
I løbet af sommeren arrangerer Aabenraa Kommune forskellige Blå Flag-aktiviteter med natur, miljø og friluftsliv som tema. Man kan blandt andet komme med ud og opleve naturen i Tinglev Mose, komme med på tur til Rise Skov, opleve dyre- og plantelivet ved strandene og lære om dykning og windsurfing.

Tid og sted offentliggøres senere i dagspressen og på Aabenraa Kommunes hjemmeside.

Pressen er velkommen ved flaghejsningerne.