Nyhed er fra 28-05-2014

Aabenraa Kommune fejrer ti Blå Flag

Ti strande i kommunen er blevet tildelt Blå Flag, og det markerer Aabenraa Kommune torsdag 5. juni med flaghejsning og forskellige arrangementer ved de ti Blå Flag-strande.

28
052014

En repræsentant fra Friluftsrådet overrækker de ti flag til Tim Wulff, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og til Bent Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Det er Friluftsrådet, der kvalitetsstempler de strande, hvor der gøres en ekstra indsats for at beskytte miljøet og højne standarden. Det Blå Flag er badegæsternes garanti for, at vandkvaliteten er i orden, redningsudstyret er funktionsdygtigt, stranden ren og toiletforholdene ordentlige.

Flaghejsninger
Sønderhav kl. 9.30 - 10.00
Kollund Strand kl. 10.10 - 10.20
Varnæsvig Strand kl. 10.50 - 11.20
Uge Lystfiskeri og Camping kl. 11.50 - 12.00

Skarrev kl. 13.00 - 13.30
Loddenhøj kl. 13.45 - 14.15
Barsø Landing kl. 14.25 - 14.35
Løjt Feriecenter kl. 14.40 - 15.10
Sandskær Strand 15.15 - 15.25
Genner Strand 15.35 - 16.05

Ved Sønderhav, Varnæsvig, Skarrev, Loddenhøj, Løjt Feriecenter og Genner Strand arrangerer beboerforeninger, ejere og forpagtere en særlig festligholdelse med lidt godt til ganen, når de blå flag hejses.

Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig

Ændringer fra sidst
Sønderstrand i Aabenraa får ikke Blå Flag i år. Sønderstrand har ikke kunnet overholde de høje kvalitetskrav med hensyn til bakterieindhold. Badevandet på Sønderstrand Nord ved badebroen er dog godkendt med badevandskvaliteten GOD.

Flere sommeraktiviteter
I løbet af sommeren arrangerer Aabenraa Kommune forskellige Blå Flag-aktiviteter med natur og miljø som tema. Man kan blandt andet høre om et naturprojekt ved Felsbæk Møllesø, komme på en tur til Rise Skov, opleve dyre- og plantelivet ved strandene og meget mere.

Tid og sted offentliggøres senere i dagspressen og på Aabenraa Kommunes hjemmeside.