Nyhed er fra 30-10-2015

Aabenraa Kommune forstærker indsatsen for kulturarven

Aabenraa kommune er udpeget til Kulturarvskommune 2015-2018 af Kulturstyrelsen og Realdania. Det giver økonomisk og faglig støtte til udvikling af kulturarven i kommunen i de kommende tre år

30
102015

Det er Aabenraa Kommune selv, der har søgt om at blive udnævnt til Kulturarvskommune. Baggrunden for ansøgningen er bl.a. tankerne i udviklingsplanen Fremtidens Aabenraa. Når byen skal udvikle sig til en af de mest moderne og levende byer frem mod købstadsjubilæet i 2035, er det vigtigt også at sikre den historiske købstads identitet.

Kulturstyrelsen og Realdania giver med udpegningen af Aabenraa Kommune tilsagn om at bistå med faglig sparring og en projektsum på ca. 500.000 kr. til konsulentydelser.

Der er tale om et treårigt forløb, hvor kommunen i samarbejde med Museum Sønderjylland og lokale aktører kan gøre en indsats for bevaringsværdige miljøer.

- Vi er glade for, at Kulturstyrelsen og Realdania også mener, at vores kulturarv kan noget særligt. Med titlen kan vi nu knytte endnu et projekt til rækken af projekter i forbindelse med Fremtidens Aabenraa. Og det er vores håb, at vi med projektet kan skabe en bred forståelse for værdien af de mange bevaringsværdige bygninger vi har i Aabenraa Kommune, siger formanden for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Projektet kommer ud over samarbejdet med Museum Sønderjylland og andre aktører som Aabenraa Byhistoriske Forening til at bygge på en stor grad af borgerinddragelse. Der bliver altså løbende rig mulighed for at være med til at udbrede budskabet om kulturarven og måske lære noget om byen.

- Det er glædeligt, at Aabenraa Kommune er blevet udpeget til Kulturarvskommune. Det betyder, at vi nu i fællesskab kan få sat fokus på den unikke og smukke kulturarv, vi har i Aabenraa midtby, og de mange gode historier, som knytter sig til den, mener Svend Nielsen, der er formand for Aabenraa Byhistoriske Forening.

Fremtidens Aabenraa - På forkant med fortiden
Ansøgningen bygger på tre delprojekter med hvert sit fokus:

Vejledning & Vedligehold: Udarbejdelse af en vejledning til istandsættelse af de bevaringsværdige bygninger, som skal gøre det lettere for bygningsejere at træffe rigtige beslutninger, når de sætter deres bevaringsværdige bygninger i stand. Samt et samarbejde med EUC Syd omkring bygningsbevaring.

Fortælling & Formidling: Gennem forskellige oplysende arrangementer og fysiske tiltag i byrummet skal byens mange historier frem i lyset. Projektet skal være med til at opbygge en viden og stolthed om Aabenraas kulturarv.

Bevaring, Beskyttelse & Benyttelse: Udarbejdelse af en bevarende lokalplan for et værdifuldt område i Aabenraa midtby (Nygade, Vægterpladsen og St. Pottergade), som skal sikre de bevaringsværdige bygninger og sammenhænge. Samtidigt skal der også udarbejdes principper for omdannelse af tomme bevaringsværdige bygninger.

FAKTA
Ansøgningsarbejdet gik i gang i maj 2015. 28 kommuner tilkendegav deres interesse i projektet. Ni kommuner blev udvalgt til at komme med en egentlig ansøgning, hvoraf fem blev udnævnt til Kulturarvskommune. Ud over Aabenraa er det Næstved, Greve, Brønderslev og Vesthimmerland kommuner.

Aabenraa Kommune søgte om en projektsum på 625.000 kroner, men fik altså tildelt 500.000 kroner. Aabenraa Kommune lægger medarbejderressourcer i projektet.