Nyhed er fra 11-03-2022

Aabenraa Kommune fortsætter processen med håndteringen af indeklimaet på Fjordskolen

En byggetekniskrapport af Fjordskolen - foretaget af rådgivningsvirksomheden COWI – med henblik på at belyse renoveringsforslag betyder, at Aabenraa Kommune fortsætter processen med at håndtere udfordringerne med indeklimaet på Fjordskolen.

11
032022

I efteråret 2021 godkendte Aabenraa Kommunes Børne- og Uddannelsesudvalg en handleplan for anbefalinger fra Teknologisk Institut, der havde foretaget en undersøgelse af indeklimaet på Fjordskolen.

Som led i handleplanen har rådgivningsvirksomheden COWI netop afleveret en 360-graders byggeteknisk rapport med en gennemgang af bygningerne samt renoveringsforslag til Aabenraa Kommune. COWI konkluderer, at indeklimaet på Fjordskolen påvirkes negativt af en række forhold, men at der kan ikke gives et entydigt svar på påvirkninger af indeklimaet fra disse forhold.

- Vi har netop modtaget rapporten fra COWI, som vi nu skal i gang med at dykke ned i, inden vi på udvalgsmødet i Børne- og Uddannelsesudvalget i begyndelsen af april skal gennemgå den. Vi følger fortsat handleplanen, som blev vedtaget i efteråret, og nu påbegynder vi altså arbejdet med den nye rapport, siger formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Rasmus Elkjær Larsen.

I efteråret 2021 slog både Teknologisk Institut og Arbejdsmedicinsk Klinik fast, at der ikke er risiko for akut sundhedsmæssig skade ved at opholde sig i Fjordskolens bygninger.

- I forvaltningen er vi nu i gang med at gennemgå rapporten. Der er ikke noget nyt, der viser akut sundhedsmæssig risici ved at opholde sig på Fjordskolen, hvorfor undervisningen på stedet fortsætter som vanligt for både elever og lærere på baggrund af de anbefalinger, som Teknologisk Institut og Arbejdsmedicinsk Klinik gav i efteråret, siger direktør for Børn og Kultur i Aabenraa Kommune, Chriss Mailandt-Poulsen, og fortsætter:

- Allerede i begyndelsen af næste uge bliver personalet og forældrebestyrelsen på Fjordskolen orienteret om rapporten.

Rapporten fra COWI er vedhæftet som bilag på denne pressemeddelelse.

Kontaktperson

Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, Rasmus Elkjær Larsen, tlf.: 23 62 10 10; e-mail: rel@aabenraa.dk

Direktør for Børn og Kultur, Chriss Mailandt-Poulsen, tlf.: 28 99 32 12; e-mail: cep@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk