Nyhed er fra 19-08-2021

Aabenraa Kommune fraråder badning på Sønderhav Badestrand

Et forhøjet bakterietal i analyseprøver på Sønderhav Badestrand betyder, at Aabenraa Kommune fraråder midlertidigt badning på stranden.

19
082021

Der er indkommet prøver med for høje bakterietal fra Sønderhav Badestrand. Det betyder, at Aabenraa Kommune desværre er nødsaget til at fraråde badning på stranden, og der vil blive sat ”badning frarådes”-skilte op, mens det Blå Flag også vil blive taget ned.

Når der findes overskridelser af bakterietallet, reagerer Aabenraa Kommune så hurtigt som muligt, hvorfor der nu frarådes badning. Der bliver løbende foretaget analyser af badevandet i hele Aabenraa Kommune, og når bakterietallet igen er på et niveau, hvor der kan bades fra Sønderhav Badestrand, så bliver dette meldt ud.

Kontaktperson

Afdelingsleder Barbara Frenzel, Byg, Natur og Miljø, tlf.: 73 76 70 20; e-mail: bfr@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 73 76 69 96; e-mail: cbje@aabenraa.dk