Nyhed er fra 02-08-2019

Aabenraa Kommune fraråder badning på to strande

Et forhøjet bakterietal i analyseprøver på Sønderstrand Nord og stranden ved Hotel Fakelgården betyder, at Aabenraa Kommune desværre er nødsaget til at fraråde badning på de to strande.

02
082019

Som det ses flere steder i landet, er der lige nu forhøjede bakterietal i dele af det danske farvand. I Aabenraa Kommune drejer det sig lige nu om Sønderstrand Nord, som er en Blå Flag-strand, og stranden ved Hotel Fakelgården.

Det betyder, at Aabenraa Kommune desværre er nødsaget til at fraråde badning på de to strande. Det blå flag på Sønderstrand Nord tages ligeledes ned.

Når der findes overskridelser af bakterietallet, reagerer Aabenraa Kommune så hurtigt som muligt, hvorfor der nu frarådes badning.

Der bliver løbende foretaget analyser af badevandet i hele Aabenraa Kommune, og når bakterietallet igen er på et niveau, hvor der kan bades, så bliver dette meldt ud.

Tidligere på denne uge var der frarådet badning på Sønderstrand Syd, men en omprøve af bakterietallet på denne strand viste, at der nu igen kan bades her.

Kontaktperson

Kommunikationskonsulent, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90 e-mail: ksje@aabenraa.dk