Nyhed er fra 26-11-2018

Aabenraa Kommune giver håndsrækning til frivillige foreninger i byggesager

En ny mulighed for refusion af byggesagsgebyr for frivillige foreninger er trådt i kraft. Refusionen gælder med tilbagevirkende kraft for hele 2018.

26
112018

Aabenraa Kommune vil gerne bakke op om de frivillige foreninger, og derfor kan foreningerne nu få refunderet udgifter til byggesagsgebyrer.

- I Aabenraa Kommune hilser vi altid lokale, frivillige initiativer velkomne. Det er dem, der skaber fællesskaber, udvikling og byer i bevægelse i hele kommunen. Derfor vil vi gerne række hånden ud til de frivillige foreninger og understøtte deres initiativer, siger Philip Tietje, der er formand for Vækstudvalget for Land og By.

Frivillige foreninger kan få refusion ved byggesagsgebyrer i forbindelse med events og arrangementer, der er åbne for alle. Det kan eksempelvis være opsætning af telte eller andre konstruktioner. Samtidig kan foreningerne få refusion ved opførelse af småbygninger såsom bålhytter og legepladser, lige som der også gives refusion til mindre ombygningsarbejde på eksempelvis klub- og forsamlingshuse.

Ved behandling af nye byggesager er det Aabenraa Kommune, der vurderer, om den enkelte forening kan få refusion for byggesagsgebyret. Herefter vil foreningen blive kontaktet. Foreningerne skal derfor ikke selv gøre noget i første omgang.

- Vi har gennemgået vores liste over foreninger, der har afsluttet byggesager i løbet af året. Da aftalen gælder med tilbagevirkende kraft, vil de også få deres byggesagsgebyr refunderet, og vi har været i gang med at kontakte dem, fortæller Jane Petersen, der er teamleder i Byg i Aabenraa Kommune.

Skulle der være enkelte frivillige foreninger, som har betalt byggesagsgebyr i løbet af 2018, men som ikke er blevet kontaktet af Aabenraa Kommune, er de meget velkomne til at rette henvendelse til landdistriktskoordinator Katrine Callesen.

Retningslinjer med kriterier og informationer om refusion til frivillige foreninger i forbindelse med byggesager findes her: https://www.aabenraa.dk/borger/flytning-bolig-og-byggeri/byggeri-og-nedrivning/byggesagsgebyr/

Kontaktperson

Formand for Vækstudvalget for Land og By, Philip Tietje, tlf.: 61 33 66 77; e-mail: pti@aabenraa.dk

Teamleder Byg, Kultur, Miljø & Erhverv, Jane Petersen, tlf.: 73 76 76 24 e-mail: jpet@aabenraa.dk

Landdistriktskoordinator, Katrine Callesen, tlf.: 20 57 00 21 e-mail: kcal@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk