Nyhed er fra 22-05-2014

Aabenraa Kommune har Cool Kids

I tre år har Aabenraa Kommune haft et specialtilbud til børn med angst. I alt 18 børn med familier har indtil videre deltaget i Cool Kids-programmet, der giver børn og familier redskaber til at håndtere en angst, som ellers ville hæmme børnene i deres trivsel og udvikling.

22
052014

Endnu et Cool Kids-forløb er netop afsluttet. Dermed har det tredje hold børn og forældre gennemgået et program i PPR-regi i Aabenraa Kommune, der har gjort en væsentlig forskel i sammenlagt 18 børn og deres familiers liv.

Cool Kids er et australsk, kognitivt behandlingsprogram, som Angstklinikken på Aarhus Universitet i en årrække har gjort sig gode erfaringer med. PPR i Aabenraa blev inviteret til at prøve programmet i 2012, og det har vist så gode resultater, at man nu har kørt tredje hold igennem, og et fjerde kommer op at stå til efteråret.

DR synliggjorde i en dokumentarudsendelse i april, hvor alvorligt det kan være for det enkelte barn og familie at lide af angst. Problemerne hos børn med angst viser sig f.eks. ved, at barnet ikke tør sove alene eller hos kammerater, ikke tør tale med ukendte, ikke vil i skole eller ikke kan færdes ude, uden at forældrene er med.

Samtidig med udsendelsen kom det frem, at der landet over ikke er tilbud nok til de børn, der ikke er så hårdt ramte, at de skal behandles i det psykiatriske system, men som alligevel er plaget af angst, utryghed og bekymringer i en grad, så det hæmmer deres trivsel og udvikling.

Mange former for angst
Men i Aabenraa Kommune er der altså et tilbud til denne børnegruppe, hvor PPR indtil videre har gennemført tre hold Cool Kids med succes. De børn, der har deltaget i forløbene, har haft mange forskellige former for angst. Nogle har været ekstremt bekymrede for at få sygdomme, været bange for at være væk fra forældrene eller har haft meget svært ved at sove, komme i skole eller besøge kammerater.

- På et Cool Kid-kursus får børnene mulighed for at mødes med jævnaldrende børn med tilsvarende udfordringer. Det er en stor hjælp for børnene at få sat ord på deres mange bekymringer og bange tanker og at opleve, at der også er andre, som kan have sådanne tanker, forklarer psykolog Mette Hennelund fra PPR, der sammen med to kolleger står for Cool Kids.

Mette Hennelund fortæller videre, at forældrene på kurserne generelt giver udtryk for, at det er en stor hjælp, at man kan støtte hinanden og udveksle erfaringer. Både børn og forældre undervises i, hvad det vil sige at have angst, og hvordan man kan arbejde med det. De lærer nogle konkrete redskaber, som gør det nemmere at konfrontere og overvinde den utryghed, angst og bekymringer, som børnene har.

Mavesmerter fra morgenstunden
Charlotte Lindtner er en af de forældre, der var med på det seneste hold af Cool Kids. Hun slår fast, at programmet har betydet en verden til forskel for sin søn og dermed for hele familien. Han havde det problem, at han ikke kunne gå i skole.

- Cool Kids hjalp os først til at finde helt ind til kernen af, hvorfor han ikke kunne gå i skole. Det viste sig, at han havde svært ved at spise i skolen, hvilket gav mavesmerter lige fra morgenstunden mange dag om ugen. Han kunne simpelthen ikke overskue spisesituationen med mange omkring sig. Da vi fik afklaret det, kunne vi begynde at træne, og i dag går han i skole uden problemer, fortæller Charlotte Lindtner og fortsætter:

- Han har endda deltaget i et stort sportsstævne over en weekend, hvor han kunne sidde og spise sammen med 1.200 andre børn uden problemer. For et år siden var han også til dette stævne, men der var det hele bare meget sværere at overskue. Situationerne kan fortsat være udfordrende, men nu bliver der sat ord på bekymringerne, så vi kan få det talt ned på et realistisk plan.

FAKTA
Mere end hvert 10. barn skønnes at have så store problemer med angst og bekymringer, at det er svært forstyrrende for barnet og familien i dagligdagen.

Cool Kids foregår i en gruppe med 6 børn på 8-12 år og deres forældre. Gruppen mødes 10 gange á 2 timer i løbet af et halvt år. Både børn og forældre får redskaber som detektivtænkning og trappestiger, der gør det nemmere at håndtere utryghed, angst og bekymringer. Behandlingen er kognitiv adfærdsterapi ved hjælp af undervisning og træning.

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.