Nyhed er fra 06-03-2014

Aabenraa Kommune har fået 11,8 mio. kroner af ældrepuljen

Ældreområdet i Aabenraa Kommune styrkes med 11,8 mio. kroner. Social- og Sundhedsudvalget har allerede en række konkrete indsatser klar, og udvalgsformanden glæder sig til at komme i gang med de konkrete projekter.

06
032014

I går blev det afgjort. Aabenraa Kommune får som ansøgt 11,8 mio. kroner af de 1 mia. kroner, som er blevet afsat på finansloven til et permanent løft på det kommunale ældreområde.

Pengene er tildelt på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets ansøgning, der anviser en række konkrete indsatser, som bl.a. skal opkvalificere medarbejderne på kommunens plejehjem, øge aktivitetsniveauet samme sted og give løft til flere demens- og rehabiliteringsindsatser.

- Jeg glæder mig meget over, at vi har fået bevilget det, vi har søgt om. Det betyder, at vi nu kan komme i gang med de mange tiltag på ældreområdet, og det glæder vi os til i udvalget, siger Povl Kylling Petersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Et af de største projekter er styrkelse af sygeplejen og kvalitetsarbejdet på plejehjemmene. Det er en indsats til ca. 2,6 mio. kroner i 2014. Formålet med indsatsen er generelt at give plejepersonalet i kommunens plejehjem et kompetenceløft. Det skal styrke den individuelle helhedspleje og arbejdet med kvalitet, patientsikkerhed m.v. Kompetenceløftet sker via ansættelse af ca. 4 sygeplejersker og 8 assistenter. Sygeplejerskerne skal arbejde på tværs af kommunen, mens assistenterne ansættes i det enkelte plejehjem.

Et andet meget stort projekt skal fremme aktiviteter, der understøtter det gode hverdagsliv på plejehjemmene og beboernes muligheder for samvær med andre. Det er en indsats til ca. 2 mio. kroner. De skal gå til at ansætte aktivitetsmedarbejdere på samtlige plejehjem, som bl.a. skal have fokus på aktiviteter i samarbejde med det omgivende lokalsamfund.

- Det er alle sammen væsentlige projekter, som i sidste ende skal understøtte det gode liv og livskvaliteten for vores ældre borgere. Det er netop visionen i den nye ældrepolitik, som med de 11,8 mio. kroner får en fornem start, pointerer Povl Kylling Petersen.