Nyhed er fra 08-08-2019

Aabenraa Kommune har fået støtte til at bekæmpe ensomhed blandt hjemmehjælpsmodtagere

Aabenraa Kommune har fået cirka 2,6 millioner kroner fra Regeringens fællesskabspulje 2.0 til et projekt, som skal afklare, hvad der skal til, og hvordan svage ældre hjemmehjælpsmodtagere kan hjælpes ud af ensomhed.

08
082019

Ensomhed kan have alvorlige konsekvenser både for den enkelte og for samfundet. Forskning viser, at ensomhed hænger sammen med for tidlig død, hjertekarsygdomme, demens og symptomer på depression. Ensomhed er særligt udbredt blandt gruppen af ældre hjemmehjælpsmodtagerne.

Projektet, som Aabenraa Kommune har fået støtte til, handler om etablering af fællesskabsgrupper målrettet svage ældre hjemmehjælpsmodtagere, der føler sig uønskede ensomme og er isolerede. De 2,6 millioner kroner giver Aabenraa Kommune mulighed for at blive klogere på og få erfaringer med, hvordan kommunen kan matche ensomme hjemmehjælpsmodtagere med ligesindede baseret på interesser, og om fællesskabsgrupper er en måde at hjælpe de svageste hjemmehjælpsmodtagere ud af ensomhed og isolation.

- Vi har allerede rigtigt mange gode initiativer og aktiviteter både i kommunen og gennem frivillige organisationer og foreninger. Men der er desværre stadig en gruppe af ældre hjemmehjælpsmodtagere, som ikke selvstændigt deltager i de aktiviteter og tilbud, og som føler sig ensomme. Jeg er glad for, at vi med tilskuddet nu får mulighed for at finde de rette løsninger til netop den gruppe af ældre, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget Karsten Meyer Olesen.

Aabenraa Kommune kan nu tage hul på, virkeliggørelsen af projektet og involvering af relevante samarbejdspartnere og aktører. Kommunen håber på, at det allerede i 2019 kan lykkes at tilbyde fællesskabsgrupper til de første 50 hjemmehjælpsmodtagere.

Fakta
Aabenraa Kommune har søgt Fællesskabspuljen 2.0. Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse og fået tilskud på 2.672.320 kroner. Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 17 ansøgninger til et samlet beløb på 47,3 millioner kroner. Puljens 20,3 millioner kroner er fordelt på otte kommuner.

Kontaktperson

Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Karsten Meyer Olesen, tlf.: 29 13 32 92; kmol@aabenraa.dk

Afdelingschef for Ældre & Handicap, Anni Oksen, tlf.: 73 76 74 09; aok@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk