Nyhed er fra 05-01-2021

Aabenraa Kommune har indsendt vaccinationslister til sundhedsmyndighederne

671 borgere i Aabenraa Kommune vil i den kommende tid modtage brev fra sundhedsmyndighederne med information om vaccination mod COVID-19. Listen med borgere, der opfylder kriterierne for at blive tilbudt vaccinen, har Aabenraa Kommune sendt til de nationale sundhedsmyndigheder.

05
012021

Aabenraa Kommune har nu indsendt en liste til sundhedsmyndighederne med navne på de borgere, der opfylder kriterierne for at modtage vaccinen mod COVID-19 som de næste.

Det gælder alle hjemmeboende borgere over 65 år, som både modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Personlig pleje og praktisk hjælp er de to former for hjemmehjælp, der udføres jf. serviceloven.

I alt vil 671 borgere i Aabenraa Kommune modtage et brev i e-boks, eller i postkassen, hvis de er fritaget for digital post. I brevet vil borgeren finde information og tilbud om COVID-19-vaccinen.

- I morgen onsdag 6. januar bliver beboerne på vores plejehjem og Special- og Rehabiliteringscenter vaccineret og hurtigst muligt herefter vil de 671 borgere i eget hjem få muligheden for vaccinen. Jeg er glad for, at vi i fællesskab med myndighederne allerede er i gang med de næste skridt i vaccinationsplanen, siger social- og sundhedsdirektør i Aabenraa Kommune, Karen Storgaard Larsen.

Senere i denne uge vil Aabenraa Kommune desuden indsende en liste over ”personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion”. Det er nemlig en af de næste grupper i Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge for udrulning af vaccinen, som kan læses i sin fulde længde på side 21 her: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Vaccination/Retningslinjer-for-haandtering-af-vaccination-mod-COVID19.ashx

Det er de nationale sundhedsmyndighederne samt de fem regioner, der har ansvaret for vaccinationen. Kommunerne har i den første udrulningsfase haft ansvaret for at identificere de første grupper, der skal tilbydes vaccinen. Herefter overgår opgaven fuldt ud til de nationale sundhedsmyndigheder og regionerne.

Kontaktperson

Social- og sundhedsdirektør, Karen Storgaard Larsen, tlf.: 30 68 85 91; e-mail: kslar@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk