Nyhed er fra 06-04-2022

Aabenraa Kommune har succes med håndholdt indsats for udsatte unge

Et forløb for udsatte unge har i 2021 hjulpet en stor del af målgruppen i arbejde eller uddannelse. Forløbet fortsætter i 2022.

06
042022

Som en del af Aabenraa Kommunes KIK-projekt har indsatsen VP+ hjulpet udsatte unge i job eller uddannelse i 2021. I 2022 fortsætter indsatsen, der gennem virksomhedspraktik, vejledning og coaching skal ruste unge mellem 15-24 år til et liv på arbejdsmarkedet. Målgruppen er hovedsageligt unge, som er i en gråzone mellem Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) og Forberedende Grund Uddannelse (FGU).

I 2021 deltog 25 unge i forløbet, hvor de i over cirka et halvt år er i virksomhedspraktik hos lokale virksomheder i tre-fire dage i ugen, mens de i en-to dage i ugen deltager i gruppeforløb, hvor de får coaching og vejledning i alt fra sociale relationer til livet på arbejdsmarkedet. Der er i indsatsen desuden mulighed for opkvalificering af skolefærdigheder, lige som der også er sat tid af til fysisk træning, som kan sikre mere overskud i en travl hverdag på arbejdsmarkedet eller uddannelse.

Af de 25 er 14 unge allerede nu selvforsørgende, og det forventes, at flere kommer i gang med en uddannelse efter sommerferien.

- Det er glædeligt, at VP+ har været så stor en succes i det første år, og derfor er der heller ingen tvivl om, at det selvfølgelig skal fortsætte i 2022. Det er en nøgleopgave for kommunen at hjælpe unge mennesker, der har haft udfordringer i livet, videre ud i job eller uddannelse, siger formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Dorrit Knudsen, og fortsætter:

- Når forløbet er slut, så fortsætter de unge i et efterværn, hvor de bliver guidet og støttet i at holde fast i de gode resultater, de har opnået. Efterværnet er med til at sikre, at de unge fastholdes i det arbejde eller den uddannelse, de undervejs i forløbet har fundet sig til rette med. Et af nøgleordene i indsatsen er fællesskab. Tilbagemeldingen fra deltagerne er, at fællesskabet og relationerne er et af de bærende elementer for at få succes.

Indsatsen er en håndholdt indsats, hvor Aabenraa Kommunes Jobcenter, Børne- og Familieafdelingen og Ungdoms Uddannelsesvejledning (UU) arbejder tæt sammen om de enkelte unges fremtid.

Hvis pressen ønsker at tale med unge, der har været med i forløbet i 2021 eller med virksomheder, der har haft unge i virksomhedspraktik, kontaktes Kasper Stoof på nedenstående telefonnummer.

Kontaktperson

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Dorrit Knudsen, tlf.: 2721 9567; e-mail: dmkn@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk