Nyhed er fra 14-03-2020

Aabenraa Kommune hjælper lokale virksomheder med hurtige betalinger

En række leverandører risikerer likviditetsproblemer i de kommende uger. Det imødegår Aabenraa Kommune ved hurtigst muligt at fremskynde betalinger f.eks. til håndværksvirksomheder og andre, som løser opgaver for Aabenraa Kommune.

14
032020

Nok arbejder et stort antal af Aabenraa Kommunes medarbejdere hjemmefra, og nok er skoler og mange andre institutioner lukkede til og med fredag 27. marts 2020. Men mange håndværksvirksomheder og andre leverandører løser stadig opgaver for Aabenraa Kommune og dens institutioner.

- Vi har helt enkelt besluttet, at Aabenraa Kommune fremskynder betalingerne for leverede ydelser mest muligt og hurtigst mulig, siger borgmester Thomas Andresen, Aabenraa Kommune og fortsætter:

- Det skal imødegå likviditetsproblemer og andre følgevirkninger for erhvervslivet af tiltagene for at modvirke hurtig spredning af COVID-19 smitten.

- Derudover er vi i tæt kontakt med Business Aabenraa for at se, om vi kan iværksætte andre tiltag til gavn for vores virksomheder i de kommende dage, tilføjer Thomas Andresen.

Business Aabenraa står til rådighed for sparring for de virksomheder, der har spørgsmål. Henvendelser sker på https://businessaabenraa.com/

Virksomheder er også velkomne til at tage direkte kontakt til Erhvervshus Sydjylland, der har oprettet et beredskab for virksomheder - deres kontakt findes på https://ehsyd.dk/

Hurtige betalinger iværksættes fra mandag
Arbejdet med at fremskynde betalinger for leverede ydelser begynder mandag morgen, så snart det ret teknisk kan lade sig gøre.

- I praksis betyder det, at Aabenraa Kommune ikke benytter sig af de aftalte kreditmuligheder, som kan betyde, at vi i nogle tilfælde har et par ugers betalingsfrist i vores aftaler med leverandører. Nu betaler vi mest muligt allerede i starten af næste uge, siger stabs- og arbejdsmarkedsdirektør, Søren Lorenzen, Aabenraa Kommune.

Kontaktperson

Borgmester Aabenraa Kommune, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Stabs- og arbejdsmarkedsdirektør, Søren Lorenzen, tlf.: 23 72 03 11; slor@aabenraa.dk

Direktør Business Aabenraa, Helle Malene K. Olsen, tlf.: 26 19 78 13; e-mail: hmo@businessaabenraa.com

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90;
e-mail: ksje@aabenraa.dk