Nyhed er fra 12-04-2019

Aabenraa Kommune investerer igen massivt i beskæftigelse: Søger 13 nye medarbejdere

Med succesfulde erfaringer fra KIK-projekterne har Aabenraa Kommune netop påbegyndt et nyt investeringsprojekt. KIJOS – Kommunal Investeringsstrategi for Jobafklaringsforløb og Sygedagpenge. Første del af investeringen går ud på at ansætte hele 13 nye medarbejdere.

12
042019

16,5 millioner kroner over de næste fire år. Det er, hvad Aabenraa Kommune investerer i det nye investeringsprojekt KIJOS. Målsætningen er konkret at reducere antallet af borgere på sygedagpenge samt at nedsætte sygdomsperioden per borger med én uge i gennemsnit.

Det skal blandt andet gøres ved at nedbringe sagsbehandlingstiden for den enkelte borger, og derfor har Aabenraa Kommune netop opslået 13 nye stillinger, som forventes besat i løbet af forsommeren.

- Med investeringen har vi mulighed for, at vi kan give den enkelte borger en mere håndholdt og proaktiv indsats, når de får sagsbehandling i kommunen. Vi vil gøre vores til, at man ikke mister sit job, fordi man er sygemeldt. I stedet fortjener man at blive hjulpet med en hurtig og tidlig indsats, og det tror vi, at flere sagsbehandlere blandt andet kan være med til at påvirke, siger Ejler Schütt, der er formand for Aabenraa Kommunes arbejdsmarkedsudvalg og fortsætter:

- Ud over at investere i området har vi også et tæt samarbejde med forskellige virksomheder i kommunen, som skal være med til at hjælpe sygedagpengemodtagere i gang på arbejdsmarkedet igen. Vi er glade for, at virksomhederne tager så godt imod idéen, og de fortjener ros for samarbejdet.

Ud over at hjælpe allerede syge borgere kan flere sagsbehandlere også være et vigtigt skridt i forebyggelsen af længere sygdomsforløb.

- Vi håber at kunne bidrage til at forebygge langvarige sygdomsforløb. De lange sygdomsforløb er en ulempe for både medarbejder og arbejdsplads, og vi tror på, at man i forebyggelsesfasen kan være med til at reducere længden af sygemeldingen. Siden 2014 er antallet af borgere på sygedagpenge vokset år for år, og selvom det også er tendensen på landsplan, så vil vi gerne gøre vores for, at vi får vendt udviklingen i Aabenraa Kommune, siger stabs- og arbejdsmarkedsdirektør, Søren Lorenzen.

De 13 nye stillinger bliver fordelt på fem forskellige områder på Aabenraa Kommunes jobcenter. Der søges to koordinerende sagsbehandlere til jobafklaringsforløb, én sagsbehandler til revalideringsområdet, to fastholdelseskonsulenter til sygedagpengeområdet, fem medarbejdere til etablering af et nyt internt ressourceteam samt tre sagsbehandlere til sygedagpengeområdet.

I vedhæftede findes links til de fem stillingsopslag.

Kontaktperson

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

Stabs- og Arbejdsmarkedsdirektør Aabenraa Kommune, Søren Lorenzen, tlf.: 23 72 03 11; e-mail: slor@aabenraa.dk

Jobcenterchef Aabenraa Kommune, Henrik Kærgaard, tlf.: 73 76 76 56; e-mail: hks@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk