Nyhed er fra 12-05-2018

Aabenraa Kommune køber ejendom i Kliplev

Skolegade 11 i Kliplev er nu Aabenraa Kommunes ejendom. Købet skal være med til at sikre en fortsat positiv byudvikling i Kliplev.

12
052018

Aabenraa Kommune har netop erhvervet Skolegade 11 i Kliplev. Ejendommen er beliggende tæt ved hallen i Kliplev.

Købet af ejendommen er et led i Aabenraa Kommunes fortsatte arbejde med at fremtidssikre udviklingen i og omkring Kliplev.

Repræsentanter fra Kliple Mærken, lokalrådet samt hallen og skolen i Kliplev har sammen henvendt sig til Aabenraa Kommune med henblik på at få kommunen til at købe ejendommen. Blandt andet fordi, man fra lokalt hold ønsker en bedre anvendelse af arealet omkring hallen.

- Jeg er glad for, at aftalen om købet nu er i stand, og jeg ser frem til arbejdet med, hvordan vi på bedste vis udnytter vores nye grund på den mest gunstige måde i forhold til at fremtidsudvikle Kliplev. Om det så bliver med flere parkeringspladser til borgere som bruger hallen og skolen eller noget helt andet, det skal vi sætte os ned og finde ud af, siger Philip Tietje, der er formand for kommunens vækstudvalg for Land og By.

Grundarealet på Skolegade 11 er 1.135 kvadratmeter, og grunden ligger i umiddelbar tilknytning til hallens nuværende parkeringsarealer.

- Købet af Skolegade 11 er et led i det udviklingsperspektiv, vi udarbejder i samarbejde med lokalrådet i Kliplev senere året. Det er endnu ikke afgjort, hvilke projekter der skal kigges på i udviklingsarbejdet, men der er i budgettet afsat otte millioner kroner i overslagsåret 2021 til en udviklingspulje til Kliplev, siger Stig Werner Isaksen, direktør i Kultur, Miljø & Erhverv.