Nyhed er fra 29-10-2020

Aabenraa Kommune modtager milliontilskud til sø-restaurering i Hostrup Sø

Miljøstyrelsen har meddelt Aabenraa Kommune, at der gives tilsagn fra styrelsen på knap seks millioner til at forbedre vandkvaliteten i Hostrup Sø.

29
102020

Aabenraa Kommune har netop fået tilsagn fra Miljøstyrelsen om et tilskud på 5,7 millioner kroner til forbedring af vandkvaliteten i Hostrup Sø.

Projektet skal gennemføres ved en såkaldt biomanipulation, hvor der planlægges opfisket omkring 45 tons skidtfisk i form af skalle, brasen og små aborrer de næste to-tre år. Fiskeriet kommer til at foregå med forskellige redskaber som vod, bundgarn, net og elektrofiskeudstyr.

Indsatsen er fastsat i statens vandområdeplaner, og baggrunden er en stor ubalance i søens fiskesammensætning. Undersøgelser i Hostrup Sø har nemlig vist, at søen har et lavt næringsstofindhold, og søen derfor burde være mere klarvandet. Når vandet alligevel er uklart i søen, skyldes det en meget stor bestand af de omtalte skidtfisk, som holder de organismer væk, der skulle ”græsse” på søens alger.

Det er den ubalance, som projektet skal forsøge at ændre. Efter projektets gennemførelse forventes det, at rovfisk som gedder, sandart og store aborrer kan fastholde mængden af skidtfisk på et lavere niveau, så vandet forbliver klart, og der igen kan indvandre sjældne vandplanter, som søen historisk er kendt for.

- Jeg er meget tilfreds med, at Aabenraa Kommune nu kan gennemføre en virkelig omfattende indsats, som er fastsat i de statslige vandområdeplaner. Vi bidrager gerne til at opfylde planernes målsætninger, og samtidig understøtter det fint kommunens egne ønsker om at fremme biodiversiteten i kommunen, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Arne Leyh Petersen.

Fiskeriet forventes at starte i det tidlige forår 2021, og de opfangede fisk vil blive udnyttet til fremstilling af biogas.

Kontaktperson

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Arne Leyh Petersen, tlf.: 22 42 51 58; e-mail: arlp@aabenraa.dk

Agronom Byg, Natur & Miljø, Søren Byskov Nielsen, tlf.: 21 47 78 30; e-mail: sbn@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk