Nyhed er fra 17-09-2021

Aabenraa Kommune mødes med Teknologisk Institut om Fjordskolen mandag 20. september

Tre hidtidige undersøgelser af indeklimaet på Fjordskolen i 2019, 2020 og 2021 har ikke påvist skimmelsvamp eller andet. Som resultat af den seneste rapport, der viser udfordringer i bygningsdele, som ikke er undervisningslokaler, på Fjordskolen mødes skolens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter mandag 20. september med Teknologisk Institut, der h

17
092021

Der har været en række rapporteringer om indeklimaproblemer på Fjordskolen, og der har løbende været foretaget tiltag for at forebygge dem. Tre hidtidige undersøgelser af indeklimaet foretaget af Teknologisk Institut i 2019, 2020 og i februar 2021, primært i undervisningslokaler, har indtil nu ikke påvist skimmelsvamp eller andet.

På grund af fortsatte indrapporteringer om gener fra medarbejdere har skolens ledelse, i samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter fra skolen, før sommerferien bestilt den nye rapport, hvor andre bygningsdele som eksempelvis tagspær og krybbekældere er undersøgt.

Den nye rapport viser overraskende, at der er udfordringer i primært de bygningsdele, som ikke er undervisningslokaler, men kældre og tagkonstruktioner. Der ikke foretaget skimmelsvampmålinger i undervisningslokaler i den nye rapport.

Møde med Teknologisk Institut om Fjordskolen
På baggrund af den seneste rapport om indeklimaet på Fjordskolen foretaget af Teknologisk Institut mødes Fjordskolens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter med instituttet, hvor rapporten gennemgås, og det især drøftes, hvad de næste skridt skal være for at udbedre de mangler, som nu er konstateret i bygningen.

I mødet deltager også medarbejdere fra Aabenraa Kommunes Børn og Kulturforvaltning samt Plan, Teknik & Miljøforvaltning, som står for drift og vedligehold af Aabenraa Kommunes bygninger.

- Vi tager situationen meget alvorligt og vil på mandag sikre os den eksterne ekspertise, så vi kan vurdere skadernes omfang og drøfte de mulige løsninger. Vi har samtidig kontaktet Arbejdsmedicinsk Klinik i Esbjerg, så vi også sikrer os en sundhedsfaglig vurdering af forholdene for vores elever og lærere. Samtidig iværksætter vi nu løbende målinger af skimmelsvampsniveauet i undervisningslokalerne, siger skolechef i Aabenraa Kommune, Rasmus Andreassen og suppleres af afdelingschef for Drift og Anlæg i Aabenraa Kommune, Jesper Juhl Kristensen:

- Aabenraa Kommune har udskiftning af taget på Fjordskolen på sin vedligeholdelsesliste og viser drøftelserne med Teknologisk Institut, at den udskiftning skal fremrykkes, så vil det ske. Først skal vi dog have det nødvendige overblik, så vi træffer beslutningerne i den rigtige rækkefølge. Nye skimmelsvampundersøgelser af bygningens konstruktioner kan bestemt også komme på tale som noget af det første, siger han.

Aabenraa Kommune melder ud om sine næste skridt efter mødet med Teknologisk Institut mandag den 20. september.