Nyhed er fra 06-09-2018

Aabenraa Kommune og Business Aabenraa styrker 9. klassernes erhvervspraktik

Et samarbejde mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa giver mulighed for, at det nu vil være muligt for virksomheder via Business Aabenraas hjemmeside at tilbyde sig mere aktivt og synligt som praktikvirksomhed. Samtidig bliver det også mere overskueligt for 9. klasseeleverne at se, hvor der kunne være mulighed for at komme i erhvervspraktik.

06
092018

9. klassernes erhvervspraktik giver elever mulighed for at snuse til arbejdsmarkedet og få prøvet sig selv af i det, der kunne være ens fremtidige drømmejob. Ofte er det lykkedes den enkelte elev at komme i erhvervspraktik via familiens, skolens eller Ungdommens Uddannelsesvejlednings netværk.

Men for at tilbyde endnu flere muligheder samt understøtte dem, der mangler det rette erhvervspraktiktilbud i ens netværk, har Børn og Skole i Aabenraa Kommune og Business Aabenraa fået etableret et samarbejde, der skal styrke indsatsen på området.

Det har resulteret i en konkret hjælp via Business Aabenraas hjemmeside til skoleelever og lokale virksomheder i kommunen, der gør det nemmere at parre elever og virksomheder, når kommunens 9. klasser skal i erhvervspraktik.

- I Aabenraa Kommune prioriterer vi højt, at eleverne kommer i erhvervspraktik. For det første er det rigtigt lærerigt for eleverne, og dels er det vigtigt, at vi som skolevæsen samarbejder godt med de omkringliggende virksomheder og arbejdspladser, siger Aabenraa Kommunes skolechef, Lars Borst Hansen, og uddyber:

- Eleverne får både praksisviden og forskellige virkelighedsnære perspektiver på, hvad arbejdsliv, arbejdsvilkår og uddannelsesveje til job kan omhandle. Erhvervspraktikken er med andre ord medvirkende til at afklare eleverne i deres fremtidige uddannelsesvalg. Derfor er vi glade for, at eleverne nu får et supplement til at finde en erhvervspraktik.

Virksomhederne skal støtte op om initiativet
Det nye suppleringsværktøj på hjemmesiden henvender sig både til elever, som ønsker at finde virksomheder, hvor de gerne vil i erhvervspraktik, mens virksomheder kan gøre opmærksom på, at de ønsker erhvervspraktikanter.

Samtidig er det også en guide, hvor eleverne kan få gode tips til, hvordan man på en god måde retter henvendelse til en virksomhed, man gerne vil i erhvervspraktik i. Ligeledes indeholder hjemmesiden også en guide til virksomhederne i forhold til, hvad det vil sige at have en elev i praktik, og hvad man skal være opmærksom på i den forbindelse.

- Der er utrolig mange spændende karrieremuligheder i de lokale virksomheder, men det kan være svært for eleverne at opdage virksomhederne. Samtidig mangler flere virksomheder arbejdskraft og skal gøre mere og mere for at markedsføre sig, siger Helle Malene Kjølsen Olsen, direktør Business Aabenraa, og tilføjer:

- Eleverne i folkeskolernes afgangsklasser er også en relevant og interessant målgruppe for virksomhederne, da eleverne er søgende både i forhold til uddannelses- og karrierevalg. Vi har åbnet op for tilmelding fra virksomhederne her efter sommerferien, og derfor vil dette år være et opstartsår. Men vi håber, at virksomhederne vil støtte op om initiativet.

 

Fakta
Skolerne kan sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning tilbyde eleverne erhvervspraktik på en arbejdsplads. Dagligdagen i en virksomhed og deltagelse i visse arbejdsopgaver kan give oplevelser, der styrker de unges valg af uddannelse og erhverv.

Hjemmesidelink til elevside: https://businessaabenraa.com/praktik-i-9-klasse-for-elever/

Hjemmesidelink til virksomheder: https://businessaabenraa.com/9-klasses-praktik-for-virksomheder/

Se oversigt over skolernes praktikuger her:

 • Uge 37 Deutsche Privatschule Apenrade
 • Uge 38 Stubbæk Skole
 • Uge 40 Deutsche Schule Tingleff
 • Uge 41 Hærvejsskolen
 • Uge 41 Hjordkær skole
 • Uge 43 Kongehøjskolen
 • Uge 43 Bylderup-Bov Kristne Friskole
 • Uge 45 Høje Kolstrup Skole
 • Uge 45 Løjt Kirkeby Skole
 • Uge 45 Søgård Friskole
 • Uge 46 Tinglev skole
 • Uge 46 Felsted Skole
 • Uge 46 Aabenraa Friskole
 • Uge 47 Bylderup Skole
 • Uge 47 Lyreskovskolen
 • Uge 10 Grænseegnens Friskole

Kontaktperson

Skolechef, Lars Borst Hansen, tlf.: 73 76 70 17; e-mail: labh@aabenraa.dk

Direktør Business Aabenraa, Helle Malene K. Olsen, tlf.: 73 62 20 28; e-mail: hmo@businessaabenraa.com

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk