Nyhed er fra 15-01-2015

Aabenraa Kommune overtager Aabenraa Svømme- og Idrætscenter

Bestyrelsen for Aabenraa Svømme- og Idrætscenter har pr. 1. januar 2015 overdraget centret til Aabenraa Kommune. Det markeres ved et arrangement for inviterede 21. januar kl. 11.30 i centret

15
012015

Bestyrelsen for den selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter og Aabenraa Kommune har i 2014 ført forhandling om overdragelse af centret til kommunen fra 1. januar 2015. Den selvejende institutions repræsentantskab og bestyrelse samt Aabenraa Kommune og Civilstyrelsen har godkendt overdragelsen, der dermed fik virkning fra 1. januar 2015. De ansatte er samtidig blevet virksomhedsoverdraget til Aabenraa Kommune.

Forhandlingen om overdragelsen er sket i forbindelse med byrådets beslutning om at opføre Multiarena Aabenraa og omdanne det eksisterende svømme- og idrætscenter til en vigtig del af Aktiv Campus Aabenraa. Centeret ligger centralt placeret i campusområdet, og det er meningen, at Multiarena Aabenraa skal være hjertet i campus.

Ved at overdrage svømme- og idrætscentret til kommunen, bliver det lettere at håndtere og styre den store byggeproces, som opførelsen af den nye multiarena bliver. Byggeriet vil nemlig både gribe ind i og samtidig omdanne det eksisterende center. Det er lettere at gennemføre, når der er tale om en ren kommunal institution.

Formanden for den selvejende institution Aabenraa Svømme- og Idrætscenter Hubert Raeder bemærker, at bestyrelsens beslutning skal ses på baggrund af de tanker, der er fremført omkring udviklingen af Aktiv Campus Aabenraa.

- Bestyrelsen ønsker Aabenraa Svømme- og Idrætscenter integreret i disse tanker og åbner med overdragelsen op for alle de muligheder, et fremtidigt byggeri af en multiarena måtte bringe til gavn for både den fremtidige kulturelle udvikling og for idrætten, hvis repræsentanter vi jo er, pointerer Hubert Raeder.

Formanden for Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg Tim Wulff glæder sig over overdragelsen:

- Jeg vil gerne kvittere for en konstruktiv forhandlingsproces, som har fået et meget positivt udfald. Overdragelsen giver os mulighed for at styre hele projektprocessen så smidigt som muligt og samtidig få overblik over, hvordan vi investerer de mange mio. kr., kommunen har bevilliget til at skabe et kraftcenter og ankerpunkt i Aktiv Campus.

Tim Wulff slår fast, at den fremtidige driftsform endnu ikke er fastlagt, men han forventer, at det vil blive afklaret i løbet af det næste halve år.

Den officielle overdragelse sker ved et arrangement i Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, Hjelmallé 3 i Aabenraa, onsdag 21. januar kl. 11.30, hvor bl.a. de ansatte og medlemmerne af Kultur- og Fritidsudvalget er inviterede.