Nyhed er fra 13-11-2021

Aabenraa Kommune reagerer på stigende smittetal

Fokus er på tiltag ved høj smitte af COVID-19, når Aabenraa Kommunes beredskab mandag træder sammen. Nye incidensgrænser for tiltag ved høj, lokal smitte træder i kraft 15. november.

13
112021

Mandag 15. november om morgenen mødes Aabenraa Kommunes beredskab for at drøfte iværksættelsen af sundhedsmyndighedernes anbefalede lokale tiltag ved høj, lokal COVID-19-smitte. Gældende fra 15. november opfordres kommuner til lokale tiltag, når incidensen er minimum 400 smittede pr. 100.000 indbyggere i hele kommunen, hvilket lige nu er tilfældet for Aabenraa Kommune.

Sundhedsmyndighedernes tiltag er især målrettet dagtilbud og skoler. Dertil kommer en generel opfordring til alle borgere i Aabenraa Kommune om at lade sig teste og blive vaccineret. På Aabenraa Kommunes hjemmeside kan man løbende følge med i antallet af teststeder i kommunen – både de stationære og mobile. Konkret arbejdes der lige nu sammen med Region Syddanmark om at etablere et teststed i den vestlige del af kommunen.

- Vi aktiverer beredskabet mandag morgen. Indkaldelsen af beredskabet er et udtryk for rettidig omhu. Vi tager situationen alvorligt, men kan samtidig konstatere, at vi ikke har en kritisk situation i Aabenraa Kommune. I hele perioden med COVID-19 har vi haft fokus på test, god hygiejne og de generelle anbefalinger fra sundhedsmyndighederne. Nu skærper vi fokus på især børneområdet i overensstemmelse med anbefalingerne, siger kommunaldirektør i Aabenraa Kommune, Tom Ahmt.

Konkret skal tiltagene sikre et skærpet fokus på at efterleve Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om forebyggelse af smitte. På dagtilbud anbefales det, at børnene i videst muligt omfang holder sig på egen stue eller i egen gruppeinddeling samt at aflevering og afhentning foregår udendørs, hvis det er muligt. På skoleområdet anbefales det, at undervisningen foregår i faste stamklasser i det omfang, det er muligt. Der opfordres samtidig til, at børn mellem 9-11 år lader sig teste to gange ugentligt, hvis de ikke har været smittet med COVID-19, lige som alle børn over 12 år anbefales at lade sig teste to gange ugentligt, hvis de ikke er vaccineret eller ikke har været smittet i de seneste 12 måneder.

- Alle ledere på dagtilbud og skoleområdet er allerede orienteret og fra mandag morgen går man i gang med at iværksætte de anbefalede tiltag. Alle forældre orienteres om, hvordan man konkret skal forholde sig i forhold til de nye tiltag. I de hårdest ramte sogne og på skoler og i dagtilbud med høj smitte er mange af tiltagene allerede gennemført i de seneste uger, siger Chriss Mailandt-Poulsen, direktør for Børn og Kultur i Aabenraa Kommune.

Kontaktperson

Kommunaldirektør, Tom Ahmt, tlf.: 28 99 31 11; ahmt@aabenraa.dk

Direktør for Børn og Kultur, Chriss Mailandt-Poulsen, tlf.: 28 99 32 12; e-mail: cep@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk