Nyhed er fra 05-12-2016

Aabenraa Kommune samarbejder med ITD om cykelprojekt

Et cykelprojekt for unge på kontanthjælp skal være med til at rekruttere arbejdskraft til transport- og logistikbranchen primært i Padborg-området. Projektet bliver en indsats i Aabenraa Kommunes investeringsstrategi KIK, der i væsentlig grad skal nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere i kommunen

05
122016

For nogle unge kontanthjælpsmodtagere kan det være en udfordring at leve op til arbejdsmarkedets spilleregler f.eks. om at møde frem og til tiden hver dag.

Et nyt projekt Unge på toppen går i gang til årsskiftet. Det skal være med til at få et hold på 20 af disse unge aktiveret på en måde, så de får opbygget deres selvtillid og bliver i stand til at kunne bestride et job med succes eller gennemføre en uddannelse med succes.

Projektet strækker sig over et halvt år. Det inddrager 20 unge kontanthjælpsmodtagere, der skal gennem et forløb med kost, fysisk træning, cykeltræning, personlig udvikling og virksomhedspraktik i en transport- og logistikvirksomhed. Projektet slutter med, at de unge cykler fra Padborg til Alpe dHuez i Frankrig, og at de derefter fortsætter i enten job eller uddannelse.

Konceptet er sammensat af transport- og logistikbranchens organisation ITD i samarbejde med Aabenraa Kommune. Desuden medvirker en række virksomheder i projektet.

- Transport- og logistikbranchen yder i dag et væsentligt bidrag til Danmarks økonomi og vækst. Det vil vi gerne blive ved med, men vi kan se, at branchen inden for få år mangler kvalificerede medarbejdere. Med projekt Unge på toppen håber vi på, at vi kan hjælpe unge til et job og rekruttere hænder til branchen. Det er en win-win-situation for alle, så vi sammen kan blive ved med at holde Danmark kørende, siger Jo Madsen, HR-chef i ITD.

Hos Aabenraa Kommune er projektet en indsats i investeringsstrategien KIK, ifølge hvilken antallet af kontanthjælpsmodtagere over tre år skal halveres. Byrådet vedtog investeringsstrategien i 2015 og afsatte 68 mio. kroner til at føre den ud i livet.

- Vi har store forventninger til dette projekt. Der indgås aftaler med en række virksomheder på forhånd, der tager disse unge i virksomhedspraktik. Det er afgørende for, at vi kan få en høj succesrate. Det fællesskab, vi som kommune, virksomheder og brancheorganisation skaber om at give disse unge en chance for at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, er afgørende for, at de kan finde det gode liv i deres egne tilværelser, pointerer jobcenterchef Henrik Kærgaard.

Projektet er budgetteret til at koste 1,2 mio. kroner afhængigt af, hvor mange unge der gennemfører. Aabenraa Kommune betaler den ene halvdel, mens virksomhederne, ITD og FDE Fonden betaler den anden halvdel.

FAKTA
Målsætningen er, at alle, der gennemfører projektet, derefter rykker sig til et nyt kapitel af deres liv med job, uddannelse eller brobygning til uddannelse eller job.

Konkret er det et mål, at 50% skal være tilmeldt uddannelse eller job pr. 30./6.-17, og at de resterende 50% skal være i gang senest 1./1.-18.

Projektet ledes af HR-partner Thomas Sonne, der har stor erfaring med lignende projekter, og som er en kendt skikkelse i ITD og hos ITDs medlemsvirksomheder.