Nyhed er fra 10-04-2014

Aabenraa Kommune skal forske i behandling af unge stofmisbrugere

Aabenraa Kommune er en af ni danske kommuner, der får sammenlagt 26 mio. kroner af Socialministeriet til nyt stofmisbrugsprojekt.

10
042014

Det er kun hver fjerde unge stofmisbruger, der er blevet stoffri, seks måneder efter at have endt sin misbrugsbehandling. Det er en af begrundelserne for, at Socialministeriet har afsat 26 millioner kroner til et omfattende misbrugsprojekt. Projektet skal undersøge effekten af en mere systematisk brug af behandlingsmetoder på misbrugere mellem 15 og 25 år i ni danske kommuner, herunder Aabenraa. Målgruppen er unge med et behandlingskrævende misbrug af hash eller andre centralstimulerende stoffer som amfetamin, ecstasy og kokain, og det er meningen, at erfaringer fra forsøgsprojektet efterfølgende skal udbredes til landets andre kommuner.

- Jeg er rigtig glad for, at Aabenraa Kommune er blevet udvalgt af Socialministeriet til sammen med otte andre kommuner at gå forrest og afprøve de metoder, der har vist sig at virke andre steder, siger formand for Social- og Sundhedsudvalget i Aabenraa Kommune, Povl Kylling Petersen.

Nye incitamenter
Metoderne i forsøgsprojektet er en kombination af individuel kognitiv adfærdsterapi, Motivational Interviewing og så incitamenter i form af for eksempel små gavekort til tøj, biografture eller cafebesøg til de unge, der overholder aftaler og fastholder deres stoffrihed. Denne fremgangsmåde har været en succes i andre lande.

Ikke alle unge, der kommer under projektet, vil modtage gavekort. Men en kontrolgruppe vil løbende kunne motiveres med blandt andet gavekort, så man kan sammenligne og måle, om den form for incitamenter har en effekt.

- Når man ser på resultaterne af de metoder, vi har brugt i Danmark hidtil, er de ikke prangende, derfor er vi nu med til at afprøve, om der kan skabes incitamenter, der understøtter fastholdelsen af stoffrihed, siger Povl Kylling Petersen.

Projektet starter i september 2014 og løber i fire år. Metodeprogram er fastsat af ministeriet og målet er at lave en effektmåling, hvor kommunerne skal holde sig til metoden og rapportere til Center for Rusmiddelforskning. Økonomisk kompenseres kommunerne for de udgifter, de har til projektet og dermed det forskningsarbejde, de udfører for ministeriet.

- Vi kan ikke bare sidde på hænderne og gøre ingenting, hvis vi vil skabe rammerne om en sund opvækst i Aabenraa Kommune. Derfor ser jeg frem til, at vi kommer i gang med projektet, der uden tvivl også vil kaste en masse værdifulde erfaringer af sig, som vi kan bruge fremover, siger Povl Kylling Petersen.

I alt har Aabenraa Kommune fået tilsagn om 3,9 millioner kroner indtil 2018.