Nyhed er fra 11-01-2018

Aabenraa Kommune tildeler 55 virksomheder mærke for social ansvarlighed

CSR-mærke Aabenraa tildeles i år 55 firmaer, der tager et lokalt, socialt ansvar. Virksomhederne får ved en reception mandag den 19. februar på Aabenraa Rådhus overrakt CSR-mærket.

11
012018

55 virksomheder i Aabenraa Kommune får tildelt CSR-mærke Aabenraa 2018. Det har et enigt Arbejdsmarkedsudvalg besluttet på dets udvalgsmøde, hvilket glæder udvalgsformanden.

- Jeg er stolt over, at vi kan tildele 55 lokale virksomheder CSR-mærke Aabenraa. Det er virkelig flot, at vi har så mange virksomheder i Aabenraa Kommune, der viser social ansvarlighed og tager den opgave på sig, siger Ejler Schütt, formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Der er i alt indkommet 67 ansøgninger, hvoraf 55 altså bliver tildelt CSR-mærke Aabenraa 2018. Virksomhederne, der er blevet tildelt mærket, vil få overrakt mærket ved en reception på Aabenraa Rådhus lige efter vinterferien.

- Vi vil gerne påskønne de lokale virksomheder, der tager socialt ansvar. Derfor er jeg glad for, at vi ved et arrangement den 19. februar kan overrække CSR-mærket Aabenraa til 55 virksomheder. De kommer samtidig på en særlig bevågenhedsliste, så det tydeligt fremhæves, at disse virksomheder har CSR-mærke Aabenraa, siger borgmester Thomas Andresen og tilføjer:

- Jeg er også meget stolt over, at man som noget nyt har udvidet ansættelseskriteriet med, at frivillige i Beredskabet nu også indgår. Det er flot, at allerede fem virksomheder opfylder kriteriet om frivillige brandmænd.

 

Fakta om CSR-mærke Aabenraa

CSR er en forkortelse for Corporate Social Responsibility, der på godt dansk handler om, at virksomheder udviser social ansvarlighed og tager medansvar for samfundet.

Med CSR-mærket Aabenraa anerkender Aabenraa Kommune lokale virksomheder, der skaffer flere virksomhedspraktikker, løfter efter- og uddannelsesopgaver og har lærlinge, voksenlærlinge, og flygtninge i job eller anvender Jobrotationsprojekter.

En virksomhed kan blive CSR-certificeret, hvis den ligger i Aabenraa Kommune og opfylder følgende krav:

  1. Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder enten have været ansat i virksomhedspraktik, løntilskud, fleksjob eller skånejob eller være medarbejdere, der frivilligt indgår i Beredskabet som blandt andet brandmand.
  2. Minimum 5% af virksomhedens ansatte skal i de seneste 3 måneder have været i et voksenlærlingeforløb, ordinære lærlinge, ledige ansat i jobrotation, IGU og EGU eller opkvalificeringsforløb, finansieret af jobcenteret, hvortil der er tilknyttet virksomhedserklæringer.

Virksomheder med 10 ansatte eller derover skal opfylde både pkt. 1 og 2, hvilket 28 virksomheder gør.

Virksomheder med under 10 ansatte skal opfylde enten pkt. 1 eller 2, hvilket 27 virksomheder gør.