Nyhed er fra 16-11-2015

Aabenraa oplever et sandt byggeboom

Byggeaktiviteten i Aabenraa Kommune ser i 2015 ud til at overgå rekordniveauet fra 2008. Det er primært stigninger i antallet af sager om erhvervsbyggeri, etagebyggeri og enfamiliehuse, der trækker byggeaktiviteten op.

16
112015

Det viser en byggesagsanalyse, som Aabenraa Kommune har lavet.

Antallet af erhvervsbyggesager i kommunen lå i 2008 på 287. I 2015 ser det antal ud til at komme op på 306, når man fremskriver aktiviteten fra de første 8 måneder af året.

Parcelhusbyggeriet stormer også frem. Alene fra 2014 til 2015 forventer Aabenraa Kommune en stigning i antal opførte enfamiliehuse på 60 % - fra 42 i 2014 til 69 i 2015.

Men det er ikke kun boligbyggeriet, der boomer. Det gør salget af boliger også. Det mærker kommunens ejendomsmæglere. En søgning i Danmarks Statistik viser, at antallet af hushandler i 2. kvartal 2015 i postnummer 6200 var 105. Til sammenligning har niveauet af hushandler i de fire forgående år tilbage til 2011 ligget mellem 60 og 80 i postnummer 6200.

- Der sker meget i Aabenraa lige nu. Både det stigende boligsalg og byggeboomet fortæller mig, at der er stor interesse for at etablere sig i vores kommune. Både borgere, der bygger nyt eller flytter hertil. Men også virksomheder der ønsker at nyetablere sig eller udvide deres virksomhed i vores kommune. Det er ikke kun fordi krisen er forbi. Jeg tænker også, det er en konsekvens af den vækstplan, som Aabenraa Kommune har gennemført i løbet af de seneste 3 år, siger borgmester Thomas Andresen.

Den høje byggeaktivitet i Aabenraa Kommune ser ud til at fortsætte. Der er nemlig flere store projekter i pipeline i de kommende år. Blandt andet en ny Multiarena, flere nye lejlighedskomplekser, en ny skole i Rødekro, nye parceludstykninger og UC Syds nye campus for pædagog-, socialrådgiver-, og sygeplejerskeuddannelserne.

- Vi er selvfølgelig interesserede i at opretholde dét momentum og investeringstryk, vi oplever nu. Derfor smeder vi nu, mens jernet er varmt og inviterer en række entreprenører, rådgivere og developere til inspirationsmøde for at fortælle dem om potentialer og forretningsmuligheder i Aabenraa lige nu, siger borgmester Thomas Andresen.

Mødet finder sted torsdag den 19. november kl. 17 på UC Syd på Dr. Margrethes Vej 13 i Aabenraa.

FAKTA

Aabenraa Kommune er i fuld gang med at udføre den ambitiøse Vækstplan 2018 , der indeholder en række forskellige projekter, der på hver sine måde bidrager til at gøre Aabenraa Kommune til et endnu bedre sted at bo, flytte til, arbejde og drive virksomhed.

Lokomotivet i kommunens vækstdagsorden er det nye akutsygehus og det nye psykiatriske sygehus, der skaber 1600 nye sundhedsjob i kommunen samt UC Syds nye campus, der øger antallet af uddannelser og studerende i byen.