Nyhed er fra 14-01-2016

Åbent hus på ungdomsuddannelserne 30. januar

I lighed med foregående år er alle ungdomsuddannelser i Aabenraa samt Gråsten Landbrugsskole og 10. Aabenraa sammen om at holde fælles åbent hus-dag. Det sker lørdag 30. januar kl. 10-13

14
012016

Ideen med et fælles åbent hus på ungdomsuddannelserne er, at elever fra 9. og 10. klasse og deres forældre får mulighed for at tage sig en uddannelseslørdag og besøge flere uddannelser samme dag. På den måde får man et bedre grundlag for at vælge den rette ungdomsuddannelse efter grundskolen.

Åbent hus er dog også for andre, som måtte have lyst til og behov for at starte på en ungdomsuddannelse, og som ikke kommer direkte fra folkeskolen.

Det åbne hus ligger på en lørdag, fordi de fleste unge og deres forældre dermed har mulighed for at komme - også unge, der går på efterskoler.

- Åbent Hus 2016 giver bl.a. mulighed for at blive klogere på opbygningen af de nye erhvervsuddannelser og adgangen til de videregående uddannelser med en EUX. F.eks. er EUX Business adgangskravet til en kontoruddannelse, men den giver også adgang til at søge ind på en lang række videregående uddannelser. Man kan tage en EUX Business på 2 år, hvis man kommer direkte fra folkeskolen. Den nye EUD er den korteste vej til erhvervslivet. Her kan man allerede efter 1 år komme ud i erhvervslivet og få en praktikplads, hvis man kommer direkte fra folkeskolen. På tilsvarende måde findes der også nye muligheder inden for de andre erhvervsuddannelser, forklarer uddannelseschef Poul-Flemming Øgendahl fra IBC.

Leder af Ungdommens Uddannelsesvejledning i Aabenraa Bjarke Valeur Bruhn-Rasmussen udtaler:

- Åbent Hus giver naturligvis de unge mulighed for at få mere viden om de konkrete uddannelser, men ligeså vigtigt får de også mulighed for at fornemme uddannelsesstedet og ved selvsyn opleve de fysiske rammer. Desuden er der også mulighed for at få en snak med os fra Ungdommens Uddannelsesvejledning på uddannelsesstederne. Vi er iført flotte veste, hvor der står UU på.

Nogle ungdomsuddannelser holder længere åbent lørdag den 30. og har ud over lørdagsarrangementet også andre informationsarrangementer. Se eventuelt oplysninger om disse på uddannelsesstedernes og UUs hjemmesider eller i annoncer i dagspressen.

FAKTA
Flg. skoler åbner dørene:

  • EUC Syd
  • IBC International Business College
  • Social- og Sundhedsskolen Syd
  • Aabenraa Statsskole
  • Gråsten Landbrugsskole
  • Deutsches Gymnasium für Nordschleswig
  • 10.aabenraa
  • VUC-Aabenraa (HF)