Nyhed er fra 08-01-2016

Ændrede adgangsveje til Aabenraa Svømme- og Idrætscenter

Mens Multiarena Aabenraa opføres, er der kun adgang for biltrafik til Aabenraa Svømme- og Idrætscenter fra Vestvejen ad Hjelmallé. Fodgængere og cyklister har flere muligheder

08
012016

I forbindelse med, at opførelsen af Multiarena Aabenraa nu for alvor går i gang, etableres der midlertidige adgangsveje til centret for kørende, cyklende og gående, som skal benyttes i hele byggeperioden. Det vil sige fra nu af og frem til juni 2017.

- Det kan ikke undgås, at der ved opførelsen af så stort et byggeri vil opstå gener for de mange brugere, som benytter det nuværende Aabenraa Svømme- og Idrætscenter. Men vi har etableret midlertidige adgangsveje til centret for kørende, cyklende og gående brugere, der vil sikre dem en så smidig adgang som muligt til og fra idrætscentret, fortæller afdelingschef Bo Riis Duun fra Aabenraa Kommune.

De midlertidige veje er anlagt, så der er taget hensyn til brugernes sikkerhed, og så byggeriet generer brugerne mindst muligt.

På kortet angiver den røde streg adgangsvej for bilister samt for cyklister og fodgængere i aftentimerne. Den gule streg angiver adgangsvej for cyklister og fodgængere i dagtimerne. Den sorte streg angiver sti til indgangen.