Nyhed er fra 03-07-2018

Afbrændingsforbud i Haderslev, Tønder og Aabenraa Kommuner

På baggrund af den seneste tids gode vejr er vegetationen blevet særdeles tør. Det betyder, at der er en væsentlig større risiko for naturbrande. Brand & Redning Sønderjylland udsteder derfor et afbrændingsforbud gældende fra og med den 4. juli kl. 08.00. Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1339 (afbrændings¬bekendt¬gørelsen).

03
072018

Afbrændingsforbuddet gælder afbrænding af:

 • haveaffald
 • halm, halmstakke og lign., der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer,
 • affald fra skovbrug,
 • siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede- og mosetørv samt
 • bål, herunder bålfade
 • fakler og lign.

Desuden gælder forbuddet brug af apparater og lign. i det fri, herunder

 

 • grill*,
 • ildsteder,
 • apparater og lignende, der fungerer ved forbrænding, f.eks. svejse- eller skære­aggregater, blæselamper, lyskilder, terrassevarmere, ukrudtsbrændere, ildsteder, udtørringsapparater
 • samt al brug af pyroteknik (Allerede udstedte tilladelser tilbagekaldes hermed)

* Brug af grill (til kul, pille & gas) samt Trangia tillades på fast ubrændbart underlag.

Brandvæsenet henstiller til, at der udvises forsigtighed i forbindelse med rygning samt bortskaffelse af aske:

 • Lad aske blive i den tillukkede grill
 • Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort ud over i dertil egnede beholdere.

Brandvæsenet er i sit almindelige virke ikke omfattet af forbuddet, ligesom det er   tilladt for virksomheder at udføre varmt arbejde (tilladelsen gælder ikke for ukrudtsafbrænding og anden form for direkte afbrænding) i erhvervsmæssig sammenhæng. Udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation, skal ske under skærpet tilsyn.

Ved udførelse af varmt arbejde i nærheden af brandbar vegetation skal der etableres brandvagt. Brandvagtsfunktionen har til opgave at overvåge evt. brandrisici. Brandvagten skal udstyres med mindst 2 stk. håndildslukkere, som enten er 6 kg pulverslukkere eller 9 liter trykvandsslukkere.

Eksempler på varmt arbejde:

Blikkenslagerarbejde:

 • Lodning af tagrender
 • Opvarmning af metal med åben flamme eller varmepistol
 • Skæring af metal
 • Skæring og slibning af metal med vinkelsliber

Smede-, VVS- og metalforarbejdning:

 • Hård- og blødlodning, eksempelvis forbindelse med lodning af kobberrør
 • Svejsning af metalrør
 • Svejsning i forbindelse med montage af konstruktioner af stål som bjælker og søjler, trapper altaner og lign.
 • Skæring i metal med skærebrænder
 • Skæring i metal med vinkelsliber
 • Skæring i ventilationskanaler
 • Svejsning af plastrør
 • Arbejde med andet gnistproducerende værktøj

Tømrer og glas/alu facadearbejde:

 • Skæring i byggevarer af metal som stålrigler, trapezplader, facadeplader og lign.

Tagdækkerarbejde:

 • Svejsning af tagpap med gasbrænder
 • Svejsning med varmluft

Brandvæsnet følger vejrsituationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet, så snart det anses for værende forsvarligt.

Der henvises i øvrigt til Brand & Redning Sønderjylland hjemmeside www.brsj.dk  eller direkte til konstitueret beredskabsdirektør Jacob Christensen tlf. 21 37 27 53, jchri@brsj.dk

Der vil IKKE blive meddelt dispensation i f.t. dette forbud!