Nyhed er fra 30-06-2017

Aftale om at fjerne Enstedværket helt blev underskrevet fredag 30. juni

Aabenraa Kommune bliver den fremtidige ejer af den grund, som Enstedværkets blok 3 ligger på. DONG Energy har indgået en aftale med recycling-virksomheden Rimeco Aktieselskab om at fjerne blok 3, og Aabenraa Kommune har indgået en aftale med Rimeco om køb af grunden. Aftalerne blev underskrevet 30. juni

30
062017

Efter længere tids forhandling er det lykkedes at indgå en aftale, som betyder, at DONG Energy sælger Enstedværkets blok 3 og den grund, den ligger på, til Rimeco der nedriver værket. Rimeco har indgået en aftale med Aabenraa Kommune om, at kommunen køber grunden, når værket er revet ned.

Det sker for at sikre plads til udvikling af erhvervslivet i Aabenraa Kommune. Arealet ligger bynært og stadig tæt på motorvejen. De kølekanaler, der hører til værket, er et aktiv ved etablering af virksomheder, der har store krav til nedkøling.

DONG Energy har gennem de seneste ti år reduceret antallet af kraftværker og har omstillet en stor del af dem til at fyre med biomasse i stedet for kul. Enstedværket indgår ikke i DONG Energys fremadrettede planer. Derfor sælger DONG Energy værket til Rimeco.

Borgmester Thomas Andresen betragter erhvervelsen af arealet ved Ensted som et strategisk køb, der kan åbne for nye muligheder for Aabenraa Kommune.

- Vi vil bruge arealet til at tiltrække nye, store jobskabende virksomheder og nye typer virksomheder, hvor vi bl.a. vurderer, at de eksisterende kølekanaler kan være et værdifuldt aktiv. Vi tænker langsigtet med denne investering og sikrer os interessante og bynære erhvervsarealer til fremtidig udvikling af Aabenraa. Vi er allerede i dialog med virksomheder, som interesser sig for området og for de to kølekanaler, siger Thomas Andresen.

Det er ikke meningen, at det nye areal skal erstatte noget på den nuværende aktive Aabenraa Havn. Formand for Aabenraa Havn Erwin Andresen er tilfreds med aftalen:

- Aftalen er indgået i en gensidig forståelse mellem os og kommunen. Vi har i forvejen erhvervet et areal derude, og vi ser frem til, at vi i fællesskab kan udvikle området, pointerer Erwin Andresen.

Arbejdet med at nedbryde blok 3 er langt mere omfattende end den nedbrydning af blok 2, som slutter i 2017. Både mængden af beton og stål, der skal nedbrydes og fjernes, er langt mere omfattende, og alene højden på skorstenen gør opgaven meget større.

- Vi har erhvervet arealerne med blok 3 og påtaget os nedbrydningsopgaven, fordi det en del af vor kernekompetence. Og så er vi af den opfattelse, at vi derved kan være med til at øge interessen for Aabenraa som erhvervsby, siger Klaus Peter Riggelsen, direktør for Rimeco Aktieselskab.

DONG Energy er tilfreds med den løsning, der er fundet.

- Vi er glade for, at fremtiden for Enstedværkets område nu er afklaret. Vi har i mange år drevet Enstedværket og sikret el og varme til området. Men i takt med, at vi får mere sol og vind i vores elsystem, er behovet for bl.a. Enstedværket forsvundet. Derfor er det godt, at arealet nu får ny ejer og bliver udviklet til gavn for det nærområde, vi har været en del af i så mange år, siger Anders Christian Nordstrøm, kommerciel direktør i DONG Energy.

De to aftaler blev underskrevet 30. juni. Herefter begynder processen med at indhente de tilladelser, der er nødvendige for at afvikle det resterende kraftværk.

 

FAKTA
Arealet har en størrelse på 134.000 kvadratmeter.

Værkets blok 3 nedrives over en periode på godt 2½ år, og nedrivningen og retableringen af arealet til brug forventes afsluttet i 2020.