Nyhed er fra 13-09-2016

Aftaler med DGI Facilitetsudvikling/Vejen IC om samarbejde og konsulentbistand til Arena Aabenraa

Når Arena Aabenraa overgår til at være en selvejende institution til nytår, skal DGI Facilitetsudvikling/Vejen Idrætscenter i en overgangsperiode yde bistand, som består af to aftaler: en konsulentaftale med DGI Facilitetsudvikling/Vejen IC og en partnerskabsaftale med Vejen IC om bistand i form af tjenesteydelser

13
092016

Aabenraa Kommune har indgået aftaler med DGI Facilitetsudvikling/Vejen Idrætscenter om levering af en række tjeneste- og konsulentydelser, når det, der i dag hedder Aabenraa Svømme- og Idrætscenter, pr. 1. januar 2017 bliver en selvejende institution under navnet Arena Aabenraa. Aftalerne er indgået pga. Vejen Idrætscenter og DGIs erfaring på området.

Byrådet har nemlig besluttet, at den fremtidige drift af Arena Aabenraa overgår til en erhvervsdrivende fond Den selvejende institution Arena Aabenraa, som Aabenraa Kommune opretter til formålet med virkning fra 1. januar 2017.

- Der er brug for, at Arena Aabenraa kommer godt fra start og får sat fuld fart fremad med det samme. Det skal DGI Facilitetsudvikling/Vejen Idrætscenter hjælpe os med, slår formand for Fritids- og Kulturudvalget Tim Wulff fast og fortsætter:

- Det kan de i kraft af mange års know-how på området. I Vejen har de fået skabt et fyrtårn i form af et moderne idræts-kraftcenter, hvor der er aktiviteter, og hvor der kan dyrkes individuel og holdidræt af både bredden og eliten stort set døgnet rundt. Det er sådan et, vi gerne vil have i Aabenraa for at tilgodese nu- og fremtidens idrætsudøvere. Og det er med til at gøre vores kommune sundere.

Konkret skal Vejen Idrætscenter i samarbejde med DGI Facilitetsudvikling levere den konsulentbistand, som skal støtte den nye bestyrelse og centerchefen for Arena Aabenraa i opstartsfasen. Derudover leverer Vejen Idrætscenter andre konkrete tjenesteydelser igennem en partnerskabsaftale.

- Det er nødvendigt at indgå disse aftaler, inden den nye organisation træder i kraft, fordi man på den måde er klar til at sikre og optimere driften lige fra starten. Og det er vigtigt for at indfri ambitionerne om at skabe et center med mangfoldige aktiviteter, pointerer Tim Wulff.

FAKTA

  • Medarbejderne virksomhedsoverdrages til den nye, selvejende institution
  • Aabenraa Kommune ejer stadig bygningerne og udenoms-arealerne
  • Aftalerne løber i indtil tre år

Fondens formål er at fremme kultur- og idrætslivet i Aabenraa Kommune ved at sørge for faciliteter, der skaber sundhed, oplevelser og glæde for borgerne i Aabenraa Kommune, herunder at drive og udvikle Arena Aabenraa og Aabenraa Stadion samt udendørsanlæg efter nærmere aftale med Aabenraa Kommune