Nyhed er fra 28-10-2014

Anden etape af Strandpromenaden er i gang

I sidste uge gik arbejdet med anden etape af Strandpromenaden i Aabenraa i gang. Etapen løber fra lystbådehavnen til Mølleåens udløb ved Møllemærsk. Arbejdet forventes færdigt ved årets udgang - hvis vejret holder

28
102014

Så er anlægsarbejderne atter i gang på arealerne langs lystbådehavnen i Aabenraa. Det er anden etape af det store forskønnelsesprojekt Strandpromenaden, nemlig etapen fra Aabenraa Sejl Klub forbi Aabenraa Båd Klub og frem til Mølleåens udløb, som er gået i gang.

Etape 2 vil indeholde samme elementer som første etape, hvilket vil sige en ganglinje i granit omkranset af plantebede markeret med stålkanter.

Særligt for etape 2 bliver nogle mindre græsbeklædte bakker gennemskåret af stålvægge. Og så får det anker, der i dag ligger lidt skjult ved bådeklubben, en mere fremtrædende plads, så det kan være med til at byde sejlere og andre gæster velkommen og minde forbipasserende om byens maritime historie.

Samtidig fortsætter anlægsarbejderne med at færdiggøre etape 1. Hvis vejret er til det, vil der om et par uger blive plantet træer og sået græs i bedene. Der er også sat lamper op, så der kan komme lys i de nye lys-træer langs promenaden.

Får vi en vinter uden al for megen frost og sne, vil både etape 1 og 2 være færdige ved årets udgang. Dog kommer asfaltarbejdet ikke i gang før til foråret, da det kræver højere temperaturer, end vi har i selv en mild vinter.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at både 1. og 2. etape kan være færdige ved årets udgang. Strandpromenaden er en vigtig del i bestræbelserne på at gøre Aabenraa til en attraktiv hovedby i Aabenraa Kommune. Området bliver et indbydende rekreativt byrum, der inviterer til både ophold og aktiviteter. Og med beliggenheden ved fjorden og Flensborgvej, en af byens store indfaldsveje, har Strandpromenaden stor indflydelse på, hvor indbydende vores købstad præsenterer sig, fremhæver Philip Tietje, der er formand for Vækst- og Udviklingsudvalget.

Det er planen, at Strandpromenaden indvies med en event i maj eller juni. Eventen involverer bevægelse og gastronomi.

Strandpromenaden er en væsentlig brik i at gøre Aabenraa til Fremtidens Købstad og et projekt i Aabenraa Kommunes Vækstplan 2018.