Nyhed er fra 06-04-2017

Ansøgningsrunde nr. 2 til Landdistrikternes materialepulje

Nu er der igen mulighed for at søge midler fra Landdistrikternes materialepulje 2017, der støtter indkøb af materialer til lokale projekter af frivillige i Aabenraa Kommunes landsbyer

06
042017

Det er restmidlerne på 227.815 kroner, der er i spil. Ansøgningsfristen er mandag 24. april, og ansøgningerne bliver behandlet snarest derefter.

Landdistrikternes materialepulje 2017 er oprettet under Vækst og Udviklingsudvalget. Det var oprindeligt en pulje på 500.000 kroner, hvoraf knap halvdelen blev uddelt ved første ansøgningsrunde. Formålet med puljen er at støtte de mange gode ideer, der blomstrer i kommunens landsbyer.

Puljen kan søges af frivillige foreninger til lokale projekter uden for Aabenraa by og Rødekro til:

  • Indkøb af bygge- og anlægsmaterialer og materialer til beplantning til mødesteder, uderum og stier
  • Indkøb af byrumsinventar, herunder levering og montering
  • Byggesagsgebyr i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse
  • Leje af arbejdsværktøj samt tilbehør, smøre- og rengøringsmidler og brændstof til værktøjet

Læs mere om puljen, og hvordan man søger .