Nyhed er fra 13-12-2017

Arealet ved Folkehjem skal blive til en Genforeningspark: Weile Arkitekter er projektvinder

Genforeningen 2020 bliver markeret i Aabenraa Kommune ved blandt andet at forvandle arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek til en Genforeningspark. Bedømmelsesudvalget udpeger Weile Arkitekter som vinder.

13
122017

Aabenraa Kommune har et ønske om at bidrage til markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020 ved at omdanne arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek til en Genforeningspark. Bedømmelsesudvalget har nu gennemgået og vurderet de indkomne bud fra de tre arkitektfirmaer, der var prækvalificeret til at byde på opgaven. Udvalget har udpeget Team Weile, der består af Weile Arkitekter, Urban Power og byMUNCH samt konsulenterne Elisabeth Hertzum og Kim Furdal, som vinder.

- Vinderprojektet har virkelig fået indarbejdet Folkehjems historiske betydning for Sønderjyllands genforening med resten af Danmark. Det er genialt, da fortællingen om de 3.000 danskere, som stod og hørte H. P. Hanssens tale på Folkehjems balkon 17. november 1918, kommer til at fremstå med sin ære og værdighed, siger formand for bestyrelsen for Folkehjem, borgmester Thomas Andresen, og henviser blandt andet til, at der ud fra Folkehjems balkon skal afsættes 3.000 fodaftryk, heraf nogle fra personer med særlig tilknytning til grænselandet.

Den eksterne fagdommer i bedømmelsesudvalget er også begejstret over vinderprojektet, som han kalder for nærværende, da det inviterer til at give området en lokal accent.

- Projektet sætter historiefortællingen ind i både fortid, nutid og fremtid og er med til at skabe et enkelt, uformelt og karakterfuldt rum. Det er robust og simpelt, hvilket betyder, at det kan realiseres i forskellige etaper og sikrer en fleksibel økonomisk ramme, siger ekstern fagdommer i bedømmelsesudvalget, arkitekt, konsulent og lektor ved Kunstakademiets Arkitektskole Boris Brorman Jensen, og peger blandt andet på udformningen af det grønne areal og vandkunsten.

Hos Aabenraa Bibliotek ser man frem til, at man får en endnu større samhørighed med Folkehjem.

- Vi er glade for, at der sikres en større synergi mellem Aabenraa Bibliotek og Folkehjem. Genforeningsparken vil komme til at fungere rigtig godt for arrangementer og aktiviteter og vil blive et pejlemærke for byen, og det vil vi gerne være en aktiv del af, siger Aabenraa Biblioteks konstituerede leder, Bente F. Mortensen.

Fondsmidler skal søges
Projektvinderne er stolte over, at lige netop deres projekt har vundet konkurrencen om en Genforeningspark ved Folkehjem.

- Vi er enormt beærede over, at vi skal være med at sætte de næste historiske fodspor for området, som Genforeningsparken kommer til, siger Ole Weile fra Weile Arkitekter.

Aabenraa Kommune har i Budgetforliget afsat 12,3 millioner kroner i 2019-2020 til gennemførelse af en helhedsplan for Genforeningsparken. Det er dog forudsat, at der er tilsagn og medfinansiering fra en række fonde.

- Arbejdet med at finde samarbejdspartnere til at gøre Genforeningsparken til en realitet starter for alvor nu. Det er et arbejde, som vi vil gøre alt for lykkes, da Genforeningsparken er en vigtig del af det ønske, som Aabenraa Kommune har for at bidrage til Genforeningen 2020, siger formand for Vækst- og Udviklingsudvalget, Philip Tietje.

 

Fakta om Genforeningsparken

I 2020 fejres markeringen af 100-året for Genforeningen, der både lokalt og nationalt er en vigtig historisk og kulturel begivenhed. I den forbindelse ønsker Aabenraa Kommune at bidrage til markeringen af 100-året for Genforeningen ved at omdanne arealet foran Folkehjem og Aabenraa Bibliotek til en Genforeningspark. Aabenraa Kommune har i Budgetforliget afsat 12,3 millioner kroner i 2019-2020 til gennemførelse af en helhedsplan for Genforeningsparken, forudsat at der er tilsagn og medfinansiering fra en række fonde.

Visionen for Genforeningsparken, hvor målet og ønsket er at indvie den i 2020, er, at det skal være en attraktion og et grønt åndehul i Aabenraa. Parken skal danne ramme om større arrangementer og begivenheder både i forbindelse med Genforeningen 2020 og efterfølgende, men skal også i sig selv være et interessant byrum, der giver værdi til området - både æstetisk og funktionsmæssigt.

I Genforeningsparken vil der være mulighed for læring, da der blandt andet er skitseret en integreret tidslinje i belægningen samt citater i bænkene omkring i parken. Der vil være mulighed for leg ved trampoliner, klatrenet og interaktivt lysspil. Samtidig vil parken fungere attraktivt for ophold ved soltrappen og de små siddenicher omgivet af det grønne og vandkunsten.