Nyhed er fra 13-09-2021

Bæredygtig udvikling og vækst: Hele Aabenraa Byråd vedtager budget 2022

Mandag præsenteres budgetforliget for 2022, som har fokus på grønne ambitioner, fastholdelse af kernevelfærd og nye investeringer.

13
092021

Repræsentanter fra alle partier i byrådet i Aabenraa Kommune har mandag underskrevet budgetforliget 2022 – Bæredygtig udvikling og vækst. Budgetforliget fokuserer blandt andet på bæredygtig udvikling, fastholdelse af kernevelfærd og investeringer i blandt andet Skolevænget 33.

Med baggrund i Aabenraa Kommunes vækststrategi Sund Vækst 2018-2030 og Strategi for Bæredygtig Udvikling er budgetforliget kommet på plads, og det sikrer blandt andet et solidt grundlag for at arbejde videre med Aabenraa Kommunes fokus på at være et godt sted at bo, arbejde, leve og drive virksomhed i. Budgetforliget 2022 er desuden et godt ståsted for et nyvalgt byråd til at fortsætte arbejdet i 2022.

Grønne ambitioner styrkes
Der er i budgettet afsat 10 millioner kroner til klimaarbejde, jordfordeling, Power to X, biodiversitet og klimasamarbejdet DK2020 partnerskab. Aabenraa Kommune har med midlerne i budgettet sat en ambitiøs retning for klimaarbejdet over de kommende år. I samspillet med den eksisterende Strategi for Bæredygtig Udvikling tager Aabenraa Kommune lokalt klimalederskab og sætter den grønne omstilling højt på dagsordenen. De 10 millioner kroner er afsat til udmøntning af konkrete initiativer og indsatser på området for bæredygtighed.

Kernevelfærd er en prioritet
Aabenraa Kommunes børn og unge samt ældre er i fokus i budgetforliget 2022. Med én milliard kroner til begge områder er der fokus på at fastholde serviceniveauet. Det betyder blandt andet, at niveauet fastholdes på ældreområdet som følge af en stigning i antallet af ældre med behov for hjælp og pleje, så de sikres en værdig alderdom. Samtidig fastholdes løftet om 2.000 kroner per barn i folkeskolen fra sidste års budgetforlig.

Investeringer i Skolevænget 33

Den største investering på anlægsrammen i budgetforliget 2022 er håndteringen af Skolevænget 33 i Aabenraa. I alt investeres 15,1 millioner kroner, så stedet i fremtiden kan bruges af foreninger og borgere, lige som det også er tiltænkt aktiviteter til Campus. Midlerne skal gå til at nedrive dele af bygningsmassen og derefter reetablere det, mens gymnastiksalene skal facaderenoveres, og en bygning specialindrettes.

Læs mere om hele indholdet i det vedhæftede budgetforlig eller dyk ned i udvalgte emner i det vedhæftede faktaark.

Kontaktperson

Borgmester, Thomas Andresen, tlf.: 40 15 45 50; e-mail: tand@aabenraa.dk

Vicekommunaldirektør, Søren Lorenzen, tlf.: 23 72 03 11; slor@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Kasper Stoof, tlf.: 73 76 72 90; e-mail: ksje@aabenraa.dk