Nyhed er fra 15-09-2015

Biblioteksfest på Aabenraa Bibliotek

Aabenraa Bibliotek har gennemgået en gennemgribende nyindretning. Det har givet mange nye muligheder for borgerne. Derfor inviteres alle til en festdag, hvor man kan komme og opleve og prøve de mange nye muligheder

15
092015

Biblioteksfesten finder sted mandag 21. september kl. 7-22.

Dagen begynder med kaffe og rundstykker og slutter med aftensang. Programmet vil blive præget af en lang række aktiviteter, der giver et godt billede af, hvad det nyindrettede bibliotek kan bruges til:

  • H.C. Andersen klippeworkshop, samtalesaloner, mini-bogcaféer, digt mash-up, verandahistorier, lytteklub, skattejagt for børn og voksne, rollespil og DIY-klip
  • Børneshow med Trolle og Tormod, jazzkoncert med Hanne Rømer og Marion Weiss Svanberg og koncert med hitmagerne Twins Of June - et par berømte musiktvillinger fra Aabenraa Statsskole, der har prøvet at ligge nr. 1 på iTunes hitliste
  • Besøg af Tobias Hamann-Pedersen, kendt fra "Tobias på kageeventyr og "Den store bagedyst". Han vil fortælle bagom programmerne og vise fraklip

Programmet opdateres løbende på www.aabenraabib.dk .

Nyindretningen er udtryk for et paradigmeskifte, der har været på vej et stykke tid. Traditionelt har fokus været på materialesamlingen. Nu er fokus for alvor på brugeren.

Undersøgelser viser, at brugerne foretager sig mange forskellig ting, når de benytter biblioteket, og at omkring halvdelen kommer for alt andet end at låne eller aflevere materialer. Dette forhold ligger til grund for nyindretningen, som sikrer, at der er blevet meget mere rum til læringsaktiviteter, debatarrangementer og oplevelser.

Besøgstallet stiger på Aabenraa Bibliotek, og stadig flere bruger biblioteket som et attraktivt mødested, hvor man både kan hænge ud og udnytte bibliotekets faciliteter, hvis man for eksempel er under uddannelse. Børnefamilier har også et godt øje til biblioteket, der har tilbud til alle familiemedlemmer.

- Nyindretningen af Aabenraa Bibliotek har givet borgerne et mere tidssvarende bibliotekstilbud. Vores bibliotek er ganske enkelt rykket en klasse op og kan blive inspirationskilde for andre biblioteker de kommende år. Vi ved fra undersøgelser, at et attraktivt kulturtilbud er en væsentlig faktor, når veluddannede borgere vælger, hvor de skal bosætte sig. Gennem nyindretningen af Aabenraa Bibliotek, der målt på besøgstal er kommunens suverænt største kulturtilbud, er vi med til at støtte op om kommunens bosætningsstrategi, siger formand for Kultur- og Fritidsudvalget Tim Wulff.

Bibliotekschef Morten Fogh påpeger, at det moderne bibliotek er i permanent udvikling, og at det bygger på differentiering, videndeling, involvering og inklusion.

- I det moderne bibliotek er mødet centralt. Mødet mellem mennesker, mødet med den nyeste viden, mødet med forskellige kunstneriske udtryk og mødet med andre holdninger. I mødet opstår refleksion, ny viden, nye ideer og ny inspiration, og alle uanset baggrund har mulighed for at være med. Dén ambition skal de nyindrettede biblioteksrammer være med til at indfri, pointerer Morten Fogh.

Med nyindretningen af Aabenraa Bibliotek er processen med modernisering af rammerne for kommunens bibliotekstilbud afsluttet i denne omgang. Tidligere er filialerne i Bov, Rødekro og Tinglev også moderniseret og nyindrettet, mens Felsted Bibliotek sidste år flyttede ind i nye lokaler i Damms Gaard. Dermed er Aabenraa Bibliotekerne godt gearet til at udvikle det ambitiøse bibliotekstilbud, der er beskrevet i kommunens bibliotekspolitik.