Nyhed er fra 20-05-2016

Blå Flag tilbage til Sønderstrand - Aabenraa Kommune fejrer 11 Blå Flag

Efter en stor indsats fra kommunens og forsyningsselskabet Arwos side, er det efter flere års fravær igen lykkedes at opnå det Blå Flag på Sønderstrand i Aabenraa. Tildelingen af de Blå Flag markeres søndag 5. juni med flaghejsning og forskellige arrangementer ved strandene

20
052016

Når badesæsonen for alvor går i gang, vil de Blå Flag atter vaje over Aabenraa Kommunes strande. I år vil der være 11 Blå Flag mod 10 de foregående år. Det 11. flag, som kommer til at pryde Sønderstrand i Aabenraa, glæder i høj grad formanden for Teknik og Miljøudvalget Bent Sørensen:

- Jeg er meget tilfreds med tildelingen til Sønderstrand. Vi har nu også her den ypperste kvalitet af badevand, som kræves for at få det Blå Flag. Vi har brugt mange ressourcer på at finde og fjerne de årsager, der gjorde, at vi ikke fik tildelt flaget de foregående år. Og arbejdet vil fortsætte i de kommende år. I udvalget ser vi det Blå Flag som et kvalitetsstempel på, at indsatsen bærer frugt, pointerer udvalgsformanden.

Aabenraa Kommune markerer tildelingen af de Blå Flag søndag 5. juni med flaghejsning og forskellige arrangementer ved strandene.

En repræsentant fra Friluftsrådet overrækker de elleve flag til to udvalgsformænd: Tim Wulff, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og Bent Sørensen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Det er Friluftsrådet, der kvalitetsstempler de strande, hvor der gøres en ekstra indsats for at beskytte miljøet og højne standarden. Det Blå Flag er badegæsternes garanti for, at vandkvaliteten er i orden, redningsudstyret er funktionsdygtigt, stranden ren og toiletforholdene ordentlige.

Flaghejsninger. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig:

Søndag 5. juni

Sønderhav kl. 9.30-10.00

Kollund Strand kl. 10.10-10.20

Varnæsvig Strand kl. 10.50-11.20

Sønderstrand Nord kl. 11.40 - 11.50

Skarrev kl. 12.20 - 12.50

Loddenhøj kl. 13.05-13.35

Barsø Landing kl. 13.45-13.55

Løjt Feriecenter kl. 14.00-14.30

Sandskær Strand 14.35-15.05

Genner Strand 15.15-15.45

Dog er der flaghejsning fredag 3. juni

Uge Lystfiskeri og Camping kl. 11.00 - 11.30.

Ved Uge, Sønderhav, Varnæsvig, Skarrev, Loddenhøj, Løjt Feriecenter, Sandskær og Genner Strand arrangerer beboerforeninger, ejere eller forpagtere en særlig festligholdelse med lidt godt til ganen, når flagene hejses.

Flere sommeraktiviteter

I løbet af sommeren arrangerer Aabenraa Kommune forskellige Blå Flag-aktiviteter med natur, miljø og friluftsliv som tema. Man kan blandt andet komme med ud og opleve de smukke bjergsalamandere, naturen i Tinglev Mose, grusgravområdet ved Sdr. Hostrup og Bjergskov og naturgenopretningsprojektet ved Felsbæk Møllesø. Og man kan opleve dyre- og plantelivet ved strandene og lære om dykning.

Tid og sted for de enkelte arrangementer offentliggøres senere i dagspressen og her på aabenraa.dk.