Nyhed er fra 05-02-2019

Borgeren i centrum: Aabenraa Kommune får dispensation for lovkrav på sygedagpengeområdet

Beskæftigelsesministeriet har givet Aabenraa Kommune dispensation på to ansøgninger om at afbureaukratisere på sygedagpengeområdet. Det giver blandt andet større frihed for sagsbehandlerne til at sikre meningsfulde samtaler med borgerne.

05
022019

Aabenraa Kommune vil gerne bidrage til at udvikle nye løsninger i det offentlige og medvirke til at afskaffe proces- og dokumentationskrav, der er en bureaukratisk byrde. Derfor sendte Arbejdsmarkedsudvalget tilbage efteråret tre ansøgninger om dispensation for lovkrav i forhold til den udvidede udfordringsret, hvilket Beskæftigelsesministeriet nu har behandlet og godkendt to af ansøgningerne.

Det betyder, at Aabenraa Kommune har fået dispensation fra henholdsvis kravet om indhentelse af lægeerklæring (LÆ 285) forud for første opfølgningssamtale og kravet om, at alle sager om jobafklaringsforløb skal forelægges rehabiliteringsteamet.

- Det glæder mig, at ministeriet også har kunnet se fornuften i at frigøre tid og ressourcer til sagsbehandlerne, så det er borgeren, der er i centrum og ikke bureaukratiet, siger Ejler Schütt, formand for Arbejdsmarkedsudvalget, hvortil Kim Brandt, næstformand i Arbejdsmarkedsudvalget, tilføjer:

- Jeg glæder mig også rigtig meget til at følge hele processen med at få udmøntet dispensationerne og forventer, at det i en række tilfælde vil sikre en bedre indgangsvinkel til den enkelte borgers problemstilling. For successen skal måles i forhold til borgeren og ikke i forhold til økonomien, siger Kim Brandt.

De to dispensationer giver konkret mulighed for, at der i flere tilfælde vil kunne gennemføres jobafklaringsforløb på kortere tid, afholdes færre rehabiliteringsmøder samt undgås en proces om at indhente dokumentation for åbenlyse fysiske eller psykiske skader.

- Jeg forventer, det sikrer en større kvalitet i opgaveløsningen. Nu kan sagsbehandlerne på dispensationsområderne nøjes med at indhente relevant information om den enkelte borger og ikke være bebyrdet med obligatoriske regelkrav, siger Søren Lorenzen, stabs- og arbejdsmarkedsdirektør.

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at den sidste ansøgning om dispensation fra 8-ugers fristen for den første opfølgning over for sygemeldte ikke kan imødekommes, fordi det strider med en nyligt indgået aftale i Folketinget om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Kontaktperson

Formand for Arbejdsmarkedsudvalget, Ejler Schütt, tlf.: 40 42 64 69; e-mail: es@aabenraa.dk

Næstformand for Arbejdsmarksudvalget, Kim Brandt, tlf.: 20 14 15 59; e-mail: kbr@aabenraa.dk

Stabs- og arbejdsmarkedsdirektør, Søren Lorenzen, tlf.: 23 72 03 11; slor@aabenraa.dk

Kommunikationskonsulent Aabenraa Kommune, Claus Bøge Jensen, tlf.: 24 91 79 28; e-mail: cbje@aabenraa.dk