Nyhed er fra 12-03-2015

Borgermøde om Aktiv Campus Aabenraa, Multiarena Aabenraa og CampusRamblaen

Aabenraa Kommune inviterer til borgermøde tirsdag 24. marts for at orientere om planerne for campusområdet i Aabenraa og give alle interesserede mulighed for at stille spørgsmål til planerne

12
032015

Som et led i bestræbelserne på at gøre Aabenraa til en af de mest levende og moderne købstæder inden 2035, Fremtidens Aabenraa, er Aabenraa Kommune i fuld gang med at virkeliggøre planerne om at udvikle det store uddannelsesområde umiddelbart vest for den historiske bymidte til Aktiv Campus Aabenraa.

Hjertet i Aktiv Campus Aabenraa bliver den nye multiarena, som allerede er på tegnebrættet. En ny stiforbindelse, CampusRamblaen, skal forbinde uddannelsesinstitutionerne i den nordlige del med multiarenaen, idrætsområdet og Kongehøjskolen i den sydlige del. På den måde bindes sundhed og læring sammen.

Det kræver lokalplaner at foretage de fysiske ændringer i området. Og den første af to lokalplaner for området er allerede fremlagt i offentlig høring. Det er forslag til lokalplan nr. 80, som omfatter området syd for Mølleåen, og som bl.a. giver mulighed for at opføre den nye multiarena ved Aabenraa Svømme- og Idrætscenter.

Det er dette lokalplanforslag, der er den direkte anledning til borgermødet, som finder sted på IBC, Dronning Margrethes Vej 6, Aabenraa, tirsdag 24. marts kl. 19-21. Der er nemlig frist for høringssvar 1. april.

- Vi vil gerne give alle interesserede mulighed for at stille spørgsmål til os politikere og til fagmedarbejdere fra kommunen inden høringsfristens udløb. Aktiv Campus Aabenraa med alle delprojekterne er jo et kæmpemæssigt prestigeprojekt for hele kommunen, der vil ændre hovedbyen Aabenraas profil markant. Derfor håber vi på stort fremmøde, pointerer formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje.

Den anden lokalplan, nr. 79, kommer til at omfatte området nord for Mølleåen. Den udarbejdes senere på året, når en konkurrence for byggeriet af UC Syddanmarks nye campus er gennemført. UC Syddanmark vil bygge helt ny campus i Aktiv Campus Aabenraa nærmere bestemt på den grund, hvor den tidligere Brundlundskolen ligger i dag. Forslag til lokalplan nr. 79 forventes fremlagt offentligt i efteråret 2015 og vedtaget inden årsskiftet.

Tilmelding til borgermødet kan ske via Nemtilmeld: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/33/


FAKTA

Program for borgermødet
Kl. 19.00 - Velkomst ved Formand for Vækst- og Udviklingsudvalget Philip Tietje

Kl. 19.05 - Præsentation af forslag til lokalplan nr. 80 ved afdelingschef Bo Riis Duun

Kl. 19.45 - Debat med mulighed for at stille spørgsmål til politikerne

Kl. 20.15 - PlanCafé med kaffe og sodavand. Der er mulighed for at kigge på plancher og tale med politikere og medarbejdere fra forvaltningen på enmandshånd eller i små grupper

Kl. 20.45 - Afrunding

Vækstplan 2018
Aktiv Campus Aabenraa, CampusRamblaen og Multiarena Aabenraa er alle projekter i byrådets Vækstplan 2018, der skal gøre det mere attraktivt at bo, flytte til og drive virksomhed i Aabenraa Kommune.

Multiarena Aabenraa
Byggeriet af Multiarenaen forventes påbegyndt i efteråret 2015 og afsluttet i to etaper i 2016 og 2017.

Multiarenaprojektet omfatter opførelse af en ny dobbelthal med plads til et publikum på mellem 1.600 og 3.000 personer. Ud over dobbelthallen etableres der nye foyerarealer, og hal 2 ombygges. I de nære udearealer anlægges få p-pladser, et større antal cykelparkeringspladser, en ankomstplads med kiss n´ride med tilhørende handicapparkeringspladser og ikke mindst aktive spots, som er små og store aktivitetsarealer til leg, motion, fitness eller boldspil.

Hjelmallé omlægges, så den får et mere snoet forløb rundt om multiarenaen. Det ændrede vejforløb får en ny allébeplantning, og der etableres hævede flader ved de vigtigste overgange til Ringrider- og Dyrskuepladsen, hvilket er med til at hastighedsdæmpe vejen. Måske skal Hjelmallé ensrettes eller lukkes i perioder i den vestlige del, der går gennem boligområdet, for at reducere trafikmængden her.

Nord for Hjelmallé planlægges to store p-pladser med plads til 200 biler på hver. Den østlige skal dække det daglige parkeringsbehov, mens den vestlige kun bruges ved store arrangementer i multiarenaen. Den vestlige p-plads indrettes, så den også kan bruges til ringridning, dyrskue, cirkus og lignende i sommerhalvåret. Begge pladser vil fremstå som åbne grønne arealer.

Aktiv Campus Aabenraa
I de kommende måneder påbegyndes planlægningen af Aktiv Campus Aabenraa. UC Syddanmark udskriver sammen med Aabenraa Kommune en konkurrence for udformningen af et nyt undervisningsbyggeri og en campuspark.

Centralt for udviklingen af den aktive campus er etableringen af en campuspark, som skal binde hele uddannelsesområdet omkring Forstallé, Skolevænget, Vestvejen og Dronning Margrethes Vej sammen. Studerende og ansatte herfra vil bruge området til hverdag og bidrage til et aktivt og levende studiemiljø. Men området bliver åbent for alle og skal være centralt samlingspunkt på tværs af mange interesser og aktiviteter.

Området indgår i et af de 7 projekter under Aabenraa som Breddeidrætskommune 2014-16. Projektet hedder Aktiv Campus Aabenraa - med fokus på hjerne og hjerte. Sideløbende med planlægningen af en campus er der igangsat en proces med uddannelsesinstitutionerne i området med henblik på at etablere aktive spots rundt om i Aabenraa og i campusområdet. Med fokus på hjerne og hjerte kobles viden og moderne teknologi på en måde sammen med gode rammer for, at man kan føre en aktiv og sund livstil. Campusområdet kommer til at opfordre til læring, bevægelse og socialt engagement.

De nuværende og planlagte uddannelsesinstitutioner i og omkring Aktiv Campus Aabenraa vil på kort sigt komme op på cirka 4.000 studerende og cirka 450 ansatte. Dertil kommer skoleelever på Kongehøjskolen, Fjordskolen og Deutsches Privat Schule, som tilsammen har cirka 1.300 elever og cirka 250 ansatte.

UC Syddanmark tilfører området cirka 1.200 studerende og et større antal ansatte i form af undervisere og teknisk administrativt personale, når den nye campus står færdig. Byggeriet forventes påbegyndt i 2016 og afsluttet i foråret 2017.

Området vil blive vejforsynet af en ny vej fra Vestvejen til Dronning Margrethes Vej - Campusallé. Vejen vil medvirke til at aflaste Forstallé og til dels Hjelmallé for gennemkørende trafik. Vejen vil landskabsarkitektonisk danne en skarp skillelinje mellem bebyggelsen og den grønne kile, som fortsat skal holdes ubebygget.

CampusRamblaen
Helt centralt for campusområdets sammenhængskraft er etableringen af en rambla mellem multiarenaen og campusparken. Ramblaen bliver en bred stiforbindelse med en særlig belysning og belægning. En del af de aktive spots, der skal etableres som led i breddeidrætsprojektet, vil blive placeret langs ramblaen.

Byrådet har afsat 8,3 mio. kroner til projektet i 2015. Ramblaen forventes gennemført i 2016-2018.