Nyhed er fra 20-04-2017

Borgermøde om bevaringsværdige bygninger i Tinglev

Aabenraa Kommune gennemfører sammen med Niras en registrering af de bevaringsværdige bygninger i den gamle Tinglev Kommune, nemlig i byerne Bolderslev, Bylderup-Bov, Ravsted, Tinglev, Uge og Vollerup. Derfor inviteres borgere fra de seks byer til borgermøde 4. maj kl. 17 i Borgerhuset i Tinglev

20
042017

I maj og juni gennemfører Aabenraa Kommune en registrering af samtlige bygninger opført før 1950 i Bolderslev, Bylderup-Bov, Ravsted, Tinglev, Uge og Vollerup. Der sker for at finde frem til de bygninger, som er bevaringsværdige, og som skal optages i den kommende kommuneplan.

Er man ejer, beboer eller lejer i en bygning i en af de seks byer, inviterer Aabenraa Kommune til borgermøde torsdag 4. maj kl. 17 i Borgerhuset i Tinglev, Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev. Her kan man få yderligere information om registreringsprojektet og høre mere om bevaringsværdige bygninger. Der er også mulighed for at møde registratorerne og stille spørgsmål. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig mødet.

- Vi glæder os til at se og registrere de bygninger i den gamle Tinglev Kommune, der har en bevaringsmæssig værdi. På borgermødet vil vi måske inspirere nogle af husejerne til at søge om støtte fra Bygningsforbedringsudvalget til udvendig istandsættelse. Vedligeholdte, bevaringsværdige bygninger gavner os alle sammen, for de gør hele kommunen mere attraktiv at bo i og flytte til, påpeger formand for Bygningsforbedringsudvalget Erik Uldall Hansen.

I 2012 blev den gamle Lundtoft Kommune registreret, og man fandt de bygninger, som har særlig betydning for omgivelserne i kraft af deres arkitektur og byggeskik. Det resulterede i, at flere fik støtte fra Bygningsforbedringsudvalget.

Udpegning af bevaringsværdige bygninger
Selve registreringen sker ved, at arkitekter fra ingeniørfirmaet Niras besigtiger de enkelte bygninger udefra. Som ejer eller lejer behøver man altså ikke at være til stede ved besigtigelsen. Kommunen anvender registreringen i planlægningen og i byggesagsbehandlingen. Efter Planlovens §57 har registratorerne adgang til ejendommen efter forudgående orientering.

FAKTA
Registreringen foregår efter SAVE-metoden. Det er en systematisk gennemgang, hvor man vurderer bygningen ud fra fem parametre: arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi samt originalitet og tilstand. Hvert parameter får tildelt en karakter mellem 1 og 9, hvor 1 er den højeste. Ud fra de fem parametre gives der en samlet karakter, bevaringsværdien.

I Aabenraa Kommune er en bygning bevaringsværdig, når den har en bevaringsværdi på 1-4 efter SAVE-metoden. I Aabenraa Kommune er tidligere Bov, Lundtoft og Aabenraa kommuner registreret.

At en bygning er bevaringsværdig, betyder ikke, at den er fredet. Et bevaringsværdigt hus må som alle øvrige huse ombygges, tilbygges og vedligeholdes inden for det almindelige bygningsreglement eller en eventuel lokalplans bestemmelser. Hvis man ønsker at nedrive en bevaringsværdig bygning, skal det i offentlig høring i 4-6 uger, før der kan træffes en afgørelse.