Nyhed er fra 29-04-2015

Borgermøde om Frøslev-Padborg Skoles bygninger

Borgmester Thomas Andresen inviterer alle interesserede til møde om, hvad de tomme bygninger evt. kan bruges til, når eleverne på Frøslev-Padborg Skole efter sommerferien flytter ind i den nye Lyreskovskolen i Bov. Mødet finder sted 12. maj kl. 19

29
042015

I indeværende skoleår huser den del af Lyreskovskolen, der tidligere hed Frøslev-Padborg Skole, eleverne i 0.-6. årgang. Efter sommerferien flytter de til den nybyggede skole i Bov, hvor alle Lyreskovskolens elever skal samles.

Det efterlader en tom skole i Frøslev-Padborg. Og hvad kan man bruge den til?

Det vil borgmester Thomas Andresen gerne have nogle bud på. Derfor inviterer han alle interesserede til et offentligt møde om bygningernes fremtid. Mødet finder sted i Frøslev-Padborg Skoles idrætshal, Frøslevvej 64 i Padborg, tirsdag 12. maj kl. 19 til ca. 21.

Det er Økonomiudvalget, der er ansvarlig for, hvad der skal ske med de tomme bygninger. Og borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.

- Det er helt afgørende, at skolen ikke får lov til at stå og forfalde. Men det vil jo være dumt bare at rive den ned, hvis der nu er noget rigtig godt, hele skolen eller dele af den kan bruges til, så den kan blive et aktiv for lokalområdet fremover. Derfor er borgernes input af stor vigtighed for Økonomiudvalgets beslutning, pointerer borgmester Thomas Andresen.

Borgermødet bliver holdt som en workshop, hvor deltagerne først arbejder i grupper og derefter fremlægger deres forslag i plenum.

Der er ingen tilmelding til mødet. Alle interesserede skal bare møde op.