Nyhed er fra 28-04-2017

Borgermøde om nyt udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså

Aabenraa Kommune inviterer sammen med Bov Lokalråd alle interesserede til at være med til at skabe et udviklingsperspektiv for Bov, Smedeby og Kruså og for områdets forbindelser til Padborg og Kollund. Første skridt er et borgermøde onsdag 10. maj i Grænsehallerne, Kruså

28
042017

Hvordan skal Bov, Smedeby og Kruså samlet set udvikle sig de næste mange år? Og hvordan kan forbindelserne mellem områderne Padborg og Kollund styrkes?

Det er nogle af de spørgsmål, som Aabenraa Kommune sammen med lokale borgere, erhvervsdrivende og foreninger kommer at arbejde med. Resultatet bliver et udviklingsperspektiv, der udgør den fælles retning for den fremtidige udvikling af byerne og området. Perspektiver, der inspirerer til kommunale og lokale initiativer.

Samarbejdet sættes i gang med et borgermøde onsdag 10. maj kl. 17-21 i Grænsehallerne i Kruså. Her kan alle interesserede møde op og være med til at give udviklingsperspektivet form.

- Sammen opnår vi bedre resultater. Det gælder både for udviklingen af kommunen og lokalsamfundet, den enkelte by og nærområdet. Og det kan vi netop med en fælles vision og retning at arbejde hen mod. Jeg opfordrer derfor alle borgere i området og i naboområderne til at deltage i borgermødet og samarbejdet om områdets udvikling og forbindelser, siger Philip Tietje, formand for Vækst- og Udviklingsudvalget.

Aabenraa Kommune og Bov Lokalråd arrangerer arbejdet sammen. På borgermødet nedsættes frivillige arbejdsgrupper, der sammen med Aabenraa Kommune og kommunens rådgiver skal arbejde videre med perspektivets indhold.

Læs evt. mere .