Nyhed er fra 04-01-2018

Borgermøde - Orientering om trafikplan i Kassø

I forbindelse med godkendelse af lokalplanerne for de nye erhvervsområder ved Kassø besluttede byrådet at udarbejde en samlet trafikplan for at mindske de trafikale gener fra projekterne.

04
012018

 

Er du interesseret i, at vide mere om trafikplanen, er du velkommen til at deltage i et informationsmøde om trafikplanen. Mødet holdes:

Mandag den 8. januar 2018 kl. 17.00 - 18.00.
Hjordkær Forsamlingshus, Aabenraavej 10, 6230 Rødekro.

Bemærkninger eller kommentarer til trafikplanen kan afleveres på mødet eller sendes inden den 22. januar 2018 til Keld Rysgaard på mail: kry@aabenraa.dk .

Udkast til trafikplanen for vejene omkring lokalplan nr. 88 (Apple) og lokalplan nr. 89 (Google) finder du via dette link:

https://www.aabenraa.dk/politik-og-dialog/aktuelle-hoeringer/trafik-og-veje/

Tilmelding er ikke nødvendig.